Thứ năm, 03/10/2019 | 17:11

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động kém hiệu quả.

Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, yêu cầu: “các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Chỉ thị còn yêu cầu: “củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Ngày 30/11/2016, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án số 01- ĐA/TU “Về sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021”, đây là đề án mang tính đột phá của tỉnh Vĩnh Phúc trong thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo Đề án 01- ĐA/TU thì Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh sáp nhập với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh. Hội NNCĐDC/dioxin cấp huyện được giao Hội Chữ thập đỏ huyện quản lý, chỉ đạo hoạt động.

Sau hai năm thực hiện đề án cho thấy: sự sáp nhập đó là không phù hợp: Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, tổ chứ Hội cấp huyện, xã lâm vào tình cảnh “sống lắt lay”, Hội không được cấp kinh phí hoạt động và cán bộ chuyên trách Hội cấp huyện, xã không được hưởng thù lao.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 9 tổ chức Hội cấp huyện, 136 tổ chức Hội cấp xã và 692 Chi hội cơ sở. Trong các nhiệm kỳ qua, đặc biệt là Nhiệm kỳ 2014 – 2018, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp của tỉnh được ghi nhận là một nhiệm kỳ hoạt động đạt hiệu quả cao. Các cấp Hội phát triển mạnh cả về lượng và chất: bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ Hội không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoạt động Hội luôn đổi mới, hiệu quả. Đặc biệt là công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Kết quả: Hội đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 40 nhà tình nghĩa, sửa chữa 31 nhà; giải quyết cho 73 hộ gia đình nạn nhân vay vốn làm kinh tế, cấp 56 xe lăn, 5 máy trợ thính, cấp 604 suất học bổng, tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 6.773 NNCĐDC. Điều dưỡng, phục hồi chức năng cho 2.888 nạn nhân; trợ cấp khó khăn cho 141 đối tượng, tặng 166 sổ tiết kiệm, tặng quà vào các dịp lễ, tết, với tổng số tiền trên 11,8 tỷ đồng.

Với những kết quả cụ thể trên, Hội đã thực sự là nơi gửi gắm niềm tin, là điểm tựa vững chắc cả về tinh thần và vật chất của hội viên, gia đình hội viên NNCĐDC trên địa bàn tỉnh.

Đang hoạt động tốt là thế, vậy mà, từ khi Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh sáp nhập với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội NNCĐDC/dioxin huyện dưới sự quản lý, chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ thì Hội NNCĐDC/dioxin các cấp hoạt động thiếu chủ động, kém hiệu quả, thậm chí có Hội bị tê liệt, thực tế phát sinh một số bất cập. Ông Dương Quốc Phi, Chủ tịch Huyện hội Tam Dương thẳng thắn chia sẻ: việc sáp nhập Hội NNCĐDC tỉnh vào Hội CTĐ, Hội CTĐ huyện quản lý, chỉ đạo hoạt động Hội NNCĐDC huyện là không hợp lý, bởi lẽ hai hội không tương đồng về tính chất, chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ chính trị của Hội NNCĐDC/dioxin được Đảng, Nhà nước giao là chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam. Đối tượng phục vụ của Hội là những người hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng và con, cháu của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Họ là những người nghèo nhất, trong những người nghèo; đau khổ nhất, trong những người đau khổ. Vì vậy, họ phải được trân trọng và chăm sóc thường xuyên cả về vật chất và tinh thần. Thực tế chứng minh, chỉ có tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin, hội viên của Hội là những NNCĐDC mới thấu hiểu, cùng chia sẻ nỗi đau với những NNCĐDC. Ở huyện Tam Dương hiện vẫn còn hàng trăm người là đối tượng hoạt động kháng chiến, hàng trăm con, cháu nạn nhân nhiễm chất độc hóa học chưa được giám định hưởng chế độ NNCĐDC, họ đang trông đợi vào sự tư vấn, giúp đỡ của tổ chức Hội.

Ông Trương Thái Yên, Chủ tịch Huyện hội Tam Đảo bày tỏ: rất đồng tình, nhất trí cao với chủ trương của Đề án số 01- ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có nội dung về kiện toàn, sắp xếp các hội đặc thù trong tỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, việc đưa Hội NNCĐDC/dioxin sáp nhập với Hội CTĐ, giao Hội NNCĐDC/dioxin huyện cho Hội CTĐ huyện quản lý, chỉ đạo hoạt động, trên thực tế là giảm được kinh phí, giảm được đầu mối, nhưng đối với Hội NNCĐDC thì không nâng cao được chất lượng, hiệu quả công việc, ngược lại, hoạt động của hội NNCĐDC các cấp bị đình trệ, tổ chức hội không được củng cố kiện toàn, cán bộ hội bị thay đổi về nhân sự, từ chuyên trách sang kiêm nhiệm. Đến hết tháng 9/2019, mặc dù đã quá thời hạn nhiệm kỳ, nhưng Huyện Hội và nhiều Hội NNCĐDC/dioxin xã, phường, thị trấn trong huyện Tam Đảo vẫn không tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2019 được vì nhiều lý do.

Các chủ tịch Huyện Hội trao đổi kinh nghiệm hoạt động hội

Ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch Huyện hội Yên Lạc cho biết: đến cuối tháng 9/2019, Yên Lạc đã có 16/17 Hội cấp xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về cơ cấu tổ chức cán bộ hội cấp xã, thị trấn vẫn cơ bản được giữ nguyên. Quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện là cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin phải do hội viên là NNCĐDC đảm nhiệm, có như vậy Hội mới nắm bắt, thấu hiểu được tâm tư, hoàn cảnh, nguyện vọng của NNCĐDC để có kế hoạch chăm sóc, giúp đỡ kịp thời.

Ông Đỗ Văn Quang cũng cho rằng, giao Hội NNCĐDC cho Hội CTĐ quản lý, chỉ đạo hoạt động là không phù hợp, nếu không thay đổi sớm thì sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của Hội NNCĐDC. Hội không được cấp kinh phí hoạt động, cán bộ chuyên trách Hội không được cấp thù lao theo chế độ hội đặc thù như trước khi thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU của Ban Thượng vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thì Hội NNCĐDC/dioxin các huyện trong tỉnh nói chung, huyện Yên Lạc nói riêng sẽ lâm vào cảnh sống lay lắt, không ngoại trừ dẫn đến tự giải thể. Trước mắt, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Yên Lạc không tổ chức được Đại hội Nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đúng quy định.

Trao đổi với ông Trần Văn Thái, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tam Đảo, đơn vị tiếp nhận quản lý, chỉ đạo hoạt động Hội NNCDC/dioxin huyện, ông Thái bày tỏ quan điểm: nếu bàn giao Hội NNCĐDC cho Hội CTĐ thì bàn giao hẳn, không thể nói là “Ủy quyền cho quản lý, chỉ đạo”. Vì Hội CTĐ không đủ tư cách pháp nhân để quản lý, điều hành Hội NNCĐDC/dioxin và cũng không thể để một đầu mối lại tồn tại 3 con dấu, 3 tài khoản, 3 Chủ tịch hội như hiện nay. Ông Thái cho rằng, cần duy trì hoạt động của Hội NNCĐDC như trước, vì chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, hội viên của Hội NNCĐDC là những người hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng, con, cháu của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam. Đây là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc giúp đỡ đặc biệt. Hội NNCĐDC/dioxin còn có nhiệm vụ quan trọng nữa là đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam.

Cũng như ông Trần Văn Thái, ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Vĩnh Tường khẳng định: Hội NNCĐDC/dioxin giao Hội CTĐ huyện quản lý là không hợp lý. Nên để Hội NNCĐDC/dioxin tồn tại, hoạt động độc lập như trước thì hiệu quả sẽ cao hơn. Thực tế hiện nay ở Vĩnh Tường, hai hội vẫn hoạt động độc lập, có văn phòng làm việc, tài khoản, con dấu riêng, chỉ khác ở chỗ, Hội CTĐ có kinh phí hoạt động, cán bộ là công chức, còn Hội NNCĐDC thì hoạt động “Hai không”: không kinh phí họat động và không thù lao cho cán bộ chuyên trách. Vì vậy, Hội CTĐ tiếp nhận quản lý, chỉ đạo Hội NNCĐDC chỉ là trên danh nghĩa.

Ông Bùi Hồng Quả, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Tường, được giao nhiệm vụ kiêm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện. Vì kiêm nhiệm, nên có việc cần thiết ông Quả mới mở cửa Văn phòng Hội NNCĐDC để làm việc. Ông Quả cho biết, ông “ăn” lương của Hội CCB thì phải lo công việc của Hội CCB là chính, khi Hội NNCĐDC có công việc cần giải quyết, ông phải báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch Hội CCB, nếu được sự đồng ý mới thực hiện, điều này đồng nghĩa với tê liệt và không hiệu lực, hiệu quả của hội NNCĐDC. Với một tổ chức Hội, Chủ tịch là người kiêm nhiệm, Phó Chủ tịch đã làm đơn xin nghỉ. Vậy, trong bối cảnh trên, tổ chức Hội, cán bộ của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vĩnh Tường có được kiện toàn, củng cố theo tinh thần Chỉ thị số 43- CT/TW của Ban Bí thư?.

Nhà tình nghĩa của nạn nhân CĐDC huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Điều mà Hội CTĐ và Hội NNCĐDC/dioxin đang gặp vướng là, UBND các huyện ban hành quyết định ủy quyền cho Hội CTĐ quản lý, chỉ đạo hoạt động Hội NNCĐDC, nhưng không ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc quản lý, chỉ đạo của Hội CTĐ đối với Hội NNCĐDC, từ đó dẫn đến tình trạng Hội NNCĐDC/dioxin và Hội CTĐ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, tại các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 01- ĐA/TU của Tỉnh ủy, thì UBND các huyện không đề cập đến tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin cấp xã, phường, thị trấn. Theo ông Trương Thái Yên, Ủy viên BCH Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Huyện hội Tam Đảo: tổ chức Hội cấp xã là tổ chức trực tiếp gẫn gũi, thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của hội viên là NNCDC. Hiện nay ở Vĩnh Phúc có 136 phường, xã, thị trấn thành lập tổ chức Hội và 692 thôn, xóm có tổ chức chi hội, với 8.200 hội viên, nếu không kiện toàn, củng cố tổ chức hội, cán bộ hội cấp xã vững mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội là giúp đỡ, chăm sóc NNCĐDC.

Các ông: Đỗ Văn Quang, Chủ tịch Huyện hội Yên Lạc; Lê Thử, Chủ tịch Huyện hội Sông Lô; Bùi Hồng Quả, Chủ tịch Huyện hội Vĩnh Tường; Dương Quốc Phi, Chủ tịch Huyện hội Tam Dương cùng quan điểm: việc UBND huyện ban hành quyết định “Ủy quyền cho Hội Chữ thập đỏ quản lý, chỉ đạo hoat động Hội NNCĐDC” cho thấy, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã bị “loại” ra khỏi hội đặc thù, mặc dù Hội vẫn tồn tại, có con dấu, tài khoản riêng, nhưng hội không được cấp kinh phí hoạt động, không còn thù lao cho cán bộ chuyên trách, như vậy là chưa thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng tại Kết luận số 102/KL-TW ngày 22/9/2014 về hội quần chúng và Nghị quyết số 18/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (phần nói về các hội quần chúng) dẫn đến Hội NNCĐDC/dioxin các cấp gặp khó khăn trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) nhiệm kỳ 2014 – 2018 là những CCB, hội viên Hội NNCĐDC có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với tổ chức Hội, sâu nặng nghĩa tình với đồng đội, thì tại đại hội Nhiệm kỳ 2019 – 2024 đều “tự nguyện” xin nghỉ. Thay vào đó là những cán bộ, công chức được cấp ủy, chính quyền phân công đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội theo hình thức kiêm nghiệm. Vì vậy, hoạt động của hội cấp huyện, xã gần như bị đình trệ, kém hiệu quả rất nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Trao đổi với chúng tôi về thực trạng trên, ông Nguyễn Xuân Kiệm, tân Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: một tuần ông chỉ làm việc một buổi cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhiệm vụ chính của ông là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, phụ trách Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người tàn tật, phụ trách Phòng Công tác xã hội và Truyền thông, chủ tài khoản Hội Bảo trợ trẻ em và người tàn tật, chức danh Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, chỉ là kiêm nhiệm. Ông cho biết: từ khi sáp nhập vào Hội CTĐ, hoạt động của Hội hoàn toàn bị thụ động, thiếu kế hoạch cụ thể: ở cấp tỉnh Hội, mọi chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh hay các sở, ngành với Hội đều thông qua Hội CTĐ, tỉnh Hội cần xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai công tác hội, hoặc cần phối hợp với các sở, ngành trong công tác, đều phải trình qua Chủ tịch Hội CTĐ và đợi... phúc đáp từ lãnh đạo Hội CTĐ mới được triển khai thực hiện, như vậy thì làm gì có hiệu lực, hiệu quả. Với cấp huyện, hiện nay tổ chức Hội CTĐ các huyện cũng chỉ có 1- 2 người, đều là công chức, hội được cấp kinh phí hoạt động, họ cũng xác định về lĩnh vực quản lý Nhà nước thì Hội CTĐ không có chức năng để quản lý, chỉ đạo hoạt động của Hội NNCĐDC vì vậy, có một số Hội CTĐ cấp huyện không muốn tiếp nhận quản lý Hội NNCĐDC/dioxin.

Chủ tịch Huyện hội Tam Đảo Trương Thái Yên ví von: hai năm nay, cán bộ Hội NNCĐDC các huyện tỉnh Vĩnh Phúc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”; ông Trương Quốc Phi, Chủ tịch Huyện hội Tam Dương chia sẻ: rất nhiệt tình, rất tâm huyết với Hội, rất nghĩa tình với đồng đội, nhưng cũng không thể tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác xin tiền vợ con để đổ xăng đi làm, hàng ngày đi trực hay đi cơ sở cũng phải đổ xăng mà đi, hàng tháng phải trả tiền điện, tiền nước ở cơ quan, ngoài ra còn phải chi tiền chè nước, in ấn văn bản, chưa kể đến việc tiếp khách đến làm việc, cán bộ hội cơ sở, hội viên đến phản ánh, đề xuất công việc “Lực bất tòng tâm” là thế.

Với thực trạng trên cho thấy: hội CTĐ không thể quản lý, chỉ đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin vì: chức năng nhiệm vụ, đối tượng hoàn toàn khác và nếu chỉ để tiết kiệm một ít ngân sách mà xóa bỏ một tổ chức của người có công với cách mạng, chắc không thấu tình đạt lý mà cũng chỉ duy nhất tỉnh Vĩnh Phúc có cách làm độc đáo mà không ai dám học. Trong một tổ chức hội không tồn tại hai tổ chức hội như cách làm của tỉnh Vĩnh Phúc hơn một năm qua, tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin các cấp tỉnh Vĩnh Phúc chưa được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm đúng mức; tổ chức hội, đội ngũ cán bộ hội chưa được củng cố, kiện toàn theo đúng tinh thần Chỉ thị số 43 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên hội NNCĐDC/dioxin các huyện trong tỉnh là hội được trở lại hoạt động như trước đây góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Mong rằng Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh hoạt động đúng nghĩa, giúp đỡ, chăm sóc NNCĐDC và gia đình của họ vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng./.

Trung Hiếu