Thứ ba, 26/01/2021 | 13:56

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam.

Sáng 26/01/2021, tại Trung ương Hội, Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có Trung tướng PGS,TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký; ông Nguyễn Văn Khanh – Phó Chủ tịch, Giám đốc Quỹ; Cao Hưng Thái, Phó cục trưởng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng, vụ châu Mỹ (Bộ Ngoại giao); Ngọ Văn Khuyến, Phó vụ trưởng, Vụ Đoàn thể Nhân dân (Ban Dân vận Trung ương) và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo (Theo Quyết định số 163/QĐ-TWH).

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh chủ trì Hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Trưởng ban Chỉ đạo đã quán triệt một số văn bản chỉ đạo, như: Công văn số 12440-CV/VPTW ngày 01/7/2020 của Văn Phòng Trung ương Đảng, về việc thông báo ý kiến của đồng chí thường trực Ban Bí thư về hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam; Công văn số 9436 - CV/BTGTW ngày 25/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam; Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 -10/8/2021). Đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong phần thảo luận, các đại biểu tập trung bàn các biện pháp tăng cường tuyên truyền về thảm họa da cam ở Việt Nam; tập trung thực hiện tốt 3 nội dung lớn đã đề ra là: tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến, Hội thảo Khoa học quốc tế và tổ chức Mít tinh ngày 10/8/2021 (ngày thảm họa da cam ở Việt Nam). Đồng thời, đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo (kế hoạch, phân công nhiệm vụ…)

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nêu rõ: sẽ tiếp thu ý kiến của các thành viên để bổ sung hoàn chỉnh dự thảo; phối hợp chặt chẽ các thành viên, các bộ, ngành liên quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ để ra.

Mạnh Dũng- Đình Trọng