Thứ hai, 06/04/2020 | 16:03

Kết quả bước đầu ủng hộ phòng chống đại dịch Covid-19

Ngày 17/03/2020 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch covid-19.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự Lễ phát động, cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài chung sức, chung lòng ủng hộ phòng chống đại dịch Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Uy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có 17 đơn vị thành viên và 15 ngân hàng Thương mại đăng ký ủng hộ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam với số tiền đăng ký 235,8 tỷ đồng. Trong đó, khối ngân hàng Thương mại đăng ký ủng hộ 140 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Uy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội trong cả nước chấp hành nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của ngành y tế, đồng thời tích cực ủng hộ phong trào do địa phương phát động để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch covid-19.

* Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ sau lế phát động.

(1) MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lóp nhân dân an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, và tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn với tinh thần mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, mỗi khu dân cư và gia đình là một pháo đài trên cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh.

(2) Ban Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kịp thời ban hành hướng dẫn về cách thức ủng hộ, tiếp nhận, phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực ủrìg hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đứng quy định của pháp luật.

(3) Ban Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan, bộ, ngành có liên quan thống nhất việc phân bổ các nguồn lực ủng hộ thông qua đợt phát động, bảo đảm đúng đối tượng, thành phần, nội dung, lĩnh vực cần được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất, hiệu quả nhất.

MTTQVN