Thứ năm, 11/06/2020 | 13:41

Kết quả kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW tại 3 tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp, Long An

Thực hiện chỉ đạo của Ban Dân vận TW về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, từ ngày 02 -05, tháng 6 năm 2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, tiến hành kiểm tra, khảo sát nắm tình hình về kết quả thực hiện Chỉ thỉ số 43-CT/TW tại 3 tỉnh: Bạc Liêu, Đồng Tháp, Long An. Đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm trường đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Tỉnh ủy Long An và lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan chức năng và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của ba tỉnh, ngoài ra mỗi tỉnh còn có lãnh đạo huyện, chủ tịch Hội NNCĐDC 2 huyện.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Cảm nhận chung của đoàn công tác là: Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân của các tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong đó có người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn các tỉnh được chăm lo chu đáo, đời sống người có công được cải thiện hơn so với trước. Các tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân CĐ DC. Năm năm, tỉnh Hội Bạc Liêu đã vận động được gần 12,5 tỷ đồng; tỉnh Đồng Tháp gần 10 tỷ, đặc biệt tỉnh hội Long An vận động trên 52 tỷ đồng. Các tổ chức hội đã sử tiền vận động để tổ chức thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, tết, ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày “Vì nạn NNCĐDC”; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, cấp học bổng, trợ cấp khó khăn…

Các tỉnh đã quan tâm công tác tổ chức xây dựng Hội theo đúng quy định của Chỉ thị số 43-CT/TW. Tỉnh Bạc Liêu 100% cấp huyện, xã có tổ chức hội (7/7 huyện, 58/64 xã có đủ điều kiện), 415 chi hội, trên 8.000 hội viên, được hỗ trợ kinh phí hoạt động, cán bộ hội các cấp có chế độ thù lao (tỉnh hệ số 4,5-5,0; huyện hệ số 2,5-3,2; xã hệ số1,0). Tỉnh Long An, 100% cấp huyện có tổ chức hội (15/15); 109/188 cấp xã, 4699 hội viên, được hỗ trợ kinh phí hoạt động, năm sau cao hơn năm trước (2018: 130 trđ, năm 2019: 190 trđ, năm 2020: 256 trđ.

Phát biểu tại các buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị nghiên cứu hình thức tuyên truyền sâu rộng để mọi cấp, mọi ngành, mọi người hiểu và thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW; khảo sát, điều tra lập danh sách NNCĐDC, nhất là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

Kết luận tại buổi làm việc với các tỉnh, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đánh giá cao công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của địa phương; khẳng định vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận và các sở, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác hội; Ghi nhận kết quả hoạt động Hội của tỉnh, huyện. Riêng tỉnh Đồng Tháp, đồng chí đề nghị tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các cơ quan của tỉnh nghiên cứu quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội của các nạn nhân chất độc da cam được xây dựng, cũng cố theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 43-CT/TW và Thông báo Kết luận số 158-KL/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng các sở ban, ngành, đoàn thể và Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin các địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng nói chung và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nói riêng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chung tay giúp đỡ NNCĐDC...Các đề xuất, kiến nghị tại các buổi làm việc, Đoàn ghi nhận, tổng hợp báo cáo và tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chế độ, chính sách đối với NNCĐDC.

Nguyến Bá Bồng

Phó Trưởng ban TC-CS Trung ương Hội