Thứ năm, 22/04/2021 | 14:55

Nâng cao hiệu quả, tạo dấu ấn Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”

Một trong các hoạt động trọng tâm trong dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021) là Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ IV, tổng kết phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2016-2021, đề xuất nội dung, phương hướng, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua giai đoạn 2021-2026.
Một phong trào đậm tính nhân văn và nghĩa cử cao đẹp
Ngược dòng thời gian, cách đây hơn 14 năm, ngày 12/2/2007, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã phát động và hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Vì NNCĐDC”. Phong trào nhằm vận động đồng bào ở trong nước và nước ngoài, bạn bè quốc tế đẩy mạnh hơn nữa việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân trong vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất hóa chất độc cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa
Đã qua hơn 14 năm kể từ khi phát động, 5 nội dung của phong trào thi đua đến nay vẫn mang tính thời sự và rất thiết thực. Hằng năm, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cụ thể hóa các mục tiêu thi đua bằng các chỉ tiêu cụ thể; trên cơ sở đó, các hội thành viên đề ra chỉ tiêu thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, khả năng của mình và có tính khả thi.
Phong trào thi đua được các cấp hội hưởng ứng, triển khai sâu rộng, đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực, gắn với phong trào thi đua trong toàn Hội và các phong trào, các cuộc vận động trong toàn quốc và của các địa phương. Trong giai đoạn 2016-2021, phong trào thi đua luôn bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ III và Đại hội lần thứ IV Hội NNCĐDC Việt Nam và nội dung của phong trào “Hành động vì NNCĐDC” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Kết quả nổi bật của phong trào được thể hiện rõ nét trên các nội dung:
* Về xây dựng tổ chức hội: Vừa xây dựng, phát triển vừa đẩy mạnh hoạt động, đến nay, tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin đã được thành lập ở Trung ương và tổ chức hội thành viên ở 63 tỉnh, thành phố, hơn 600 quận, huyện, hơn 6.000 xã, phường và hàng ngàn chi hội ở tổ dân phố, thôn, bản với hơn 400.000 hội viên. Xây dựng Hội NNCĐDC/dioxin các cấp vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cuả các cấp hội là giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào thi đua, đồng thời tạo chỗ dựa vững chắc, đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân.
Một yếu tố quan trọng tạo nên thành công của phong trào là đội ngũ cán bộ các cấp hội hầu hết là cựu chiến binh sau khi nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ…, đã tình nguyện làm công tác hội. Tuy tuổi cao, sức khoẻ yếu, một số đồng chí là thương binh, NNCĐDC, bản thân và gia đình gặp không ít khó khăn, thiếu thốn, nhưng vẫn luôn nhiệt tình, tâm huyết với hội, hết lòng với đồng chí, đồng đội và nêu cao nghĩa tình, trách nhiệm vì NNCĐDC.
* Về khảo sát, nắm tình hình nạn nhân: Những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã phối hợp với một số tỉnh, thành hội khảo sát tình hình nạn nhân (thế hệ thứ 3, thứ 4). Các cấp hội chú trọng sâu sát cơ sở, nắm chắc việc thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH; đồng thời thống kê, nắm chắc số lượng, hoàn cảnh, tình hình nạn nhân… để đề xuất chủ trương chính sách phù hợp và có giải pháp giúp đỡ thiết thực, nhất là với các trường hợp bố mẹ nạn nhân đã chết, phải nhờ anh chị, người thân giúp đỡ nuôi dưỡng, chăm sóc…
* Về công tác tuyên truyền - thi đua. Quá trình thực hiện phong trào, các cấp hội thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các báo, đài ở Trung ương, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cả ở trong nước và tuyên truyền đối ngoại về tính chất nguy hiểm, hậu quả nghiêm trọng của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường sống và con người Việt Nam; về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm chăm lo của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên và tuyên tuyền trọng điểm nhân dịp Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7, Ngày vì NNCĐDC, Tết vì NNCĐDC…
Thông qua hoạt động tuyên truyền - thi đua đã cổ vũ, khích lệ các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC cả về vật chất và tinh thần, góp phần động viên nạn nhân vươn lên hòa nhập cộng đồng.
* Về vận động nguồn lực và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC
Các cấp hội xác định, kết quả vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là “thước đo” hiệu quả hoạt động của Hội. Qua thực hiện phong trào thi đua, các hình thức, đối tượng vận động ủng hộ và hình thức chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân ngày càng đa dạng, mang tính bền vững hơn. Ngoài trợ giúp bằng tiền, hiện vật, các cấp hội tăng cường tư vấn, hỗ trợ các gia đình nạn nhân phát triển kinh tế; thông qua các nhóm hộ cùng chia sẻ kinh nghiệm để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh...
Những năm qua, Trung ương Hội và nhiều tỉnh, thành hội có các hoạt động hiệu quả, thiết thực, kiên trì cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới; tích cực ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga, đòi các công ty hóa chất Mỹ có trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc da cam đối với nạn nhân và môi trường; qua đó tạo dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ NNCĐDC Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội ở trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng quà NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Giang dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

* Về quản lý, sử dụng tài chính, Quỹ NNCĐDC: Đến nay, Quỹ NNCĐDC/dioxin đã được thành lập ở Trung ương và tại 40/63 tỉnh, thành phố; hiện đạt hơn 2.660 tỷ đồng. Trung ương Hội và các hội thành viên đã chi giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân tổng số tiền hơn 2.530 tỷ đồng. Riêng trong 5 năm (2015-2020) thực hiện phong trào thi đua Vì NNCĐDC, các cấp Hội từ trung ương đến địa phương đã vận động được tổng số tiền hơn 1.510 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Các tỉnh, thành hội coi trọng phát huy tinh thần tích cực chủ động, đa dạng hóa hình thức vận động, tăng nguồn lực xây dựng Quỹ NNCĐDC, để giúp đỡ chăm sóc tốt hơn cho nạn nhân.
Thực hiện phong trào thi đua, các cấp hội chú trọng bảo đảm mọi nguồn kinh phí, vật chất vận động, quyên góp phải được quản lý tốt, phân phối công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng trong hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; không để xảy ra tình trạng bớt xén, tham ô, lãng phí, qua đó tạo được niềm tin của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, nhân dân và NNCĐDC đối với tổ chức Hội.
Trong hơn 5 năm trở lại đây, phong trào thi đua “Vì NNCĐDC” được đẩy mạnh gắn với việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Các địa phương đều tích cực, quan tâm giải quyết chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH và NNCĐDC.
Xã hội hóa phong trào “Vì NNCĐDC”
Năm 2021, kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam được lấy là “Năm hành động vì NNCĐDC”. Trung ương Hội sẽ tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến “Vì NNCĐDC” lần thứ IV, tổng kết phong trào thi đua “Vì NNCĐDC” giai đoạn 2016-2021, đồng thời phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Hành động vì NNCĐDC” (2011-2021) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đây là dịp để các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thuộc các tổ chức hội, các cơ quan, đơn vị; những cán bộ, hội viên, cán bộ cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể; người chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên…; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.
Thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nội dung Phong trào thi đua Vì NNCĐDC năm 2021 do Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương Hội phát động. Theo đó, tập trung xây dựng các cấp hội ổn định, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, có sức lan toả cao; tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì NNCĐDC” giai đoạn 2016-2021 (đối với các địa phương chưa tổng kết); phối hợp với MTTQ Việt Nam cùng cấp tổng kết 10 năm thực hiện phong trào Hành động vì NNCĐDC; tổ chức mít tinh, gặp mặt, biểu dương những “Tấm lòng vàng” vì nạn nhân; những tập thể, cá nhân tiêu biểu chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC.
Đặc biệt, các cấp hội cần chủ động, tích cực tổ chức đợt vận động cao điểm nguồn lực trong nước và quốc tế ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC, nhất là những nạn nhân nặng; gia đình có nhiều nạn nhân và nạn nhân đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm. Tập trung vận động nguồn lực xây dựng quỹ, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 (có hơn 15 tỉnh, thành Hội vận động quỹ đạt từ 10 tỷ đồng trở lên); bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và Quỹ NNCĐDC.
Với tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCĐDC”, sự chủ động, sáng tạo của các cấp hội; bằng những hoạt động thiết thực hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và nạn nhân, như vậy, Phong trào thi đua Vì NNCĐDC năm 2021 mới đạt kết quả tích cực, tạo dấu ấn rõ nét trong dịp tổng kết 5 năm phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021 và tổng kết 10 năm Phong trào hành động Vì NNCĐDC (2011-2021); thiết thực kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, chào mừng Đại hội điển hình tiên tiến vì NNCĐDC lần thứ IV.
Đại tá Phạm Văn Thủy