Thứ sáu, 12/03/2021 | 08:27

Những dấu ấn Đại hội XIII của Đảng

Đã kết thúc hơn một tháng, nhưng không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng càng được nhân lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngày 25-2 vừa qua, Nghị quyết của Đại hội đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân biết và thực hiện. Trong 13 kỳ đại hội của Đảng, đây là một trong những đại hội thành công nhất trên mọi phương diện cả về nội dung và cách tổ chức.

Về dự Đại hội, có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên, đông nhất so với các kỳ trước đó (Đại hội lần thứ I, tháng 3 năm 1935, diễn ra tại Ma Cao, Trung Quốc, có 13 đại biểu tham dự, đại diện cho gần 6.000 đảng viên; Đại hội XII có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên). Kết thúc sớm hơn dự kiến hai ngày, Đại hội XIII đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Công tác nhân sự - một trong những nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm nhất, được thực hiện rất thành công. Các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đều bầu một lần là đủ số lượng, có số phiếu tập trung cao. Đồng chí Tổng Bí thư tái đắc cử với số phiếu gần như tuyệt đối, đúng với mong đợi và nguyện vọng tha thiết của toàn dân. Đại hội bế mạc đã hơn một tháng, nhưng đến nay vẫn có nhiều tổ chức, cá nhân trên toàn thế giới gửi thư, điện chúc mừng thành công của Đại hội và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư; số thư, điện chúc mừng cũng nhiều nhất từ trước tới nay với hơn 400 thư, điện (Đại hội XII nhận được 248 thư, điện chúc mừng).
Thành công Đại hội XIII là kết quả phấn đấu của toàn Đảng trong cả nhiệm kỳ, nhất là kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là sự chỉ đạo bài bản, khoa học, quyết liệt của Trung ương với những cách làm đổi mới; đồng thời có sự đóng góp đáng kể từ đại hội đảng bộ các cấp. Đại hội lần này có nhiều điểm mới và những dấu ấn thật khó quên. Khi đại hội đảng bộ cấp cơ sở mới tiến hành, tưởng phải lùi thời gian vì đại dịch Covid-19 lây lan ra toàn cầu, trong đó có nước ta. Nhiều đại hội đảng bộ, chi bộ phải thực hiện giãn cách xã hội, đại biểu cũng như khách mời đều đeo khẩu trang để phòng dịch. Khoảng hơn 4.000 người, bao gồm các đại biểu dự Đại hội XIII và những người phục vụ có ba lần xét nghiệm Covid-19. Những ngày Đại hội, bất ngờ xuất hiện ổ dịch ở thành phố Chí Linh (Hải Dương). Thủ tướng Chính phủ và nhiều đại biểu dự Đại hội tổ chức họp trực tuyến ngay tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi đang diễn ra Đại hội, để chỉ đạo phòng, chống dịch. Trước đó, thiên tai, sạt lở đất ở miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Một số đảng bộ phải rút ngắn hoặc lùi thời gian đại hội để dồn toàn bộ sức lực cứu dân, cứu tài sản và khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục phát triển sản xuất.
Trong bối cảnh đầy khó khăn ấy, tất cả các đảng bộ từ cơ sở đến trực thuộc Trung ương đều hoàn thành tốt cả bốn nội dung theo yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội. Rõ nhất là công tác nhân sự. Hơn bao giờ hết, bài học qua nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng càng cho thấy đây là công việc vô cùng hệ trọng, quyết định uy tín của Đảng. Nhiệm kỳ trước, một số trường hợp được giới thiệu, bầu vào cấp ủy khóa mới, nhưng sau đó đã phát hiện có nhiều vi phạm, phải xử lý kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự, phạt tù giam. 4 ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; 22 ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; 5 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng; 10 bí thư, nguyên bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 5 chủ tịch, nguyên chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 7 tướng lĩnh,… bị thi hành kỷ luật. Không thể để xảy ra tình trạng đau lòng ấy lần nữa, công tác nhân sự nhiệm kỳ này có nhiều đổi mới theo quy trình năm bước, dân chủ, khoa học, chặt chẽ, minh bạch, thực hiện đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; đồng thời không để sót những người có đức, có tài, đủ điều kiện tham gia cấp ủy. Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm ngặt theo phương châm giới thiệu nhân sự tái cử trước mới đến nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu; giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương xong mới đến nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cuối cùng mới đến nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Mỗi chức danh đều được làm đúng quy trình, rà soát, sàng lọc, xem xét nhiều lần trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, căn cứ vào các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ, đặc biệt là Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội; các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ. Đặc biệt là thực hiện nghiêm Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền,... Sau đó Trung ương mới thảo luận thống nhất và giới thiệu để Đại hội quyết định. 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (chính thức) khóa này có chất lượng cao hơn. Đối với nhân sự cấp ủy của các đảng bộ trực thuộc Trung ương cũng có nhiều đổi mới, hầu hết nhân sự được giới thiệu bầu bí thư và phó bí thư đều trúng cử; 28 bí thư có tuổi đời từ 50 trở xuống; 9 bí thư là nữ, tăng 6 đồng chí; 6 bí thư là người dân tộc thiểu số, tăng 1 đồng chí; 27 bí thư không là người địa phương, tăng 11 đồng chí so với nhiệm kỳ trước.
Một điểm mới nữa trong Đại hội lần này là công tác xây dựng văn kiện được tiến hành khá kỹ lưỡng, công phu qua nhiều bước khảo sát, dự thảo, hoàn thiện qua mỗi lần tổ chức hội thảo với sự tham gia của các nhà khoa học đầu ngành, các nhà nghiên cứu, lấy ý kiến của các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân. Văn kiện Đại hội XIII có nhiều điểm mới, không chỉ Tổng kết 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XII mà có nhìn lại suốt quá trình 35 năm đổi mới từ năm 1986 đến nay; không chỉ đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 5 năm tới mà còn xác định mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Nhà nước ta ra đời. Mục tiêu cụ thể là, đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Với cách đặt vấn đề như vậy, Đại hội XIII thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng và khát vọng vươn lên của dân tộc; thêm một lần nữa khẳng định đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn. Đó là con đường để vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện nguyện ước với Bác Hồ muôn vàn kính yêu, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với cường quốc, năm châu...