Thứ hai, 20/04/2020 | 14:43

Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam”, lần thứ I, năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số:36 /QĐ-TWH, ngày 16 tháng 4 năm 2020)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Giải Báo chí về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam”, lần thứ I, năm 2021, nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, công tác hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ nạn nhân chất độc da cam. Động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong cả nước có tác phẩm báo chí viết về đề tài này. Tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động về công tác tuyên truyền về thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam.

Điều 2: Lễ trao thưởng được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021) và 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2021.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Đối tượng dự giải:

1. Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ở trong và ngoài nước.

Điều 4: Tác phẩm dự giải.

1. Tác phẩm dự Giải là những tác phẩm báo chí đã được các báo, tạp chí của Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc đăng tải từ 01/01/2019 đến 30/3/2021. Các tác phẩm báo chí đã được trao thưởng ở các giải báo chí khác vẫn được dự giải.

2. Tác phẩm dự giải bao gồm các bài viết phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, phản ánh tất cả các đề tài về thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam, có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện và tác dụng xã hội, có giá trị tuyên truyền, giáo dục sâu rộng và định hướng dư luận xã hội.

3. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể gửi tác phẩm dự giải ở tất cả các loại hình, nhưng chỉ được gửi tối đa 02 tác phẩm xuất sắc nhất.

Điều 5: Hình thức giải và mức thưởng.

1. Giải thưởng được trao cho 02 loại hình gồm:

a. Báo (tạp chí) in;

b. Báo (Tạp chí) điện tử;

2 . Cơ cấu giải thưởng:

Các tác phẩm báo chí xuất sắc được trao tặng Bằng chứng nhận Giải A, B, C, Khuyến khích và tiền thưởng kèm theo cho từng loại giải. Cụ thể:

Giải A: 3 giải, mỗi giải 15 triệu đồng;

Giải B: 5 giải, mỗi giải 10 triệu đồng;

Giải C: 10 giải, mỗi giải 5 triệu đồng;

Giải Khuyến khích: 15 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

3. Khen thưởng

Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong chỉ đạo, triển khai tổ chức hoạt động sáng tác các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ I, năm 2021;

Điều 6: Hội đồng Chung khảo.

Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Báo chí về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam”, lần thứ I, năm 2021 được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin Việt Nam.

Điều 7: Tổ chức xét Giải thưởng.

  1. Tác phẩm dự giải có thể do các Chi hội nhà báo, các cơ quan báo chí giới thiệu, hoặc do tác giả gửi đến Ban tổ chức, nhưng phải có xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tải.

2. Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm thẩm định, đánh giá, chấm điểm các tác phẩm báo chí dự giải, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, khách quan, công bằng. Xác định đúng chất lượng, giá trị tác phẩm dự giải. Tổng hợp tính điểm trung bình cộng cho từng tác phẩm theo thang điểm 10/10. Giúp Ban tổ chức xem xét, quyết định mức giải thưởng.

3. Hội đồng Chung khảo được thành lập theo quyết định của Trưởng ban Tổ chức. Các thành viên Ban giám khảo là một số các nhà báo có uy tín, có trình độ và kinh nghiệm. Hội đồng Chung khảo xem xét, lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc trên cơ sở tổng hợp chấm điểm và đề nghị Ban Tổ chức xét tặng giải thưởng.

Điều 8: Quy trình chấm điểm:

Tiến hành theo 2 vòng xét chọn.

1. Vòng sơ khảo: Do Hội đồng Sơ khảo tuyển chọn các tác phẩm có nội dung tốt để đưa vào vòng chung khảo. Tổ chức chấm điểm theo thang điểm 10/10 đối với từng tác phẩm. Tính điểm trung bình cộng từng tác phẩm và tổng hợp bảng chấm điểm báo cáo Hội đồng Chung khảo.

2. Vòng chung khảo: Do các thành viên Hội đồng Chung khảo xem xét, lựa chọn trên cơ sở điểm trung bình cộng của từng tác phẩm. Tác phẩm được đề nghị trao giải phải được trên 50% thành viên Hội đồng Chung khảo tán thành theo hình thức giải và mức thưởng quy định tại điều 5 của quy chế này. Trong trường hợp còn nhiều ý kiến khác nhau do Trưởng ban Tổ chức quyết định.

Điều 9: Quy trình xét Giải.

1. Hội đồng Chung khảo xét chọn tác phẩm đề nghị trao giải thưởng trên cơ sở trung bình cộng của mỗi tác phẩm theo khung điểm như sau:

a. Tác phẩm đạt giải A: từ 9 đến 10 điểm.

b. Tác phẩm đạt giải B: từ 8 đến 9 điểm.

c. Tác phẩm đạt giải C: từ 7 đến 8 điểm.

d. Tác phẩm đạt giải Khuyến khích: từ 6,5 đến 7 điểm.

2. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc đề nghị trao giải thưởng theo nguyên tắc lấy từ điểm cao xuống thấp đối với từng loại hình báo chí. Tác phẩm đủ điểm theo khung điểm quy định được xét trao giải. Không nhất thiết phải xét đủ số lượng giải thưởng của mỗi loại hình báo chí. Số lượng giải thưởng không vượt quá quy định tại điều 5 của quy định này.

3. Các thành viên Ban giám khảo làm việc theo nguyên tắc độc lập thẩm định và chấm điểm cho từng tác phẩm. Một tác phẩm được chấm điểm nếu có sự chênh lệch từ 02 điểm trở lên giữa các thành viên Ban giám khảo thì Trưởng ban giảm khảo triệu tập cuộc họp để phân tích, thẩm định, đánh giá, cho điểm tác phẩm chính xác và đồng nhất.

Điều 10: Kinh phí bảo đảm.

1. Kinh phí tổ chức Giải báo chí bao gồm kinh phí được bố trí từ ngân sách của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và từ các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Tạp chí Da cam Việt Nam, cơ quan Thường trực của Ban tổ chức Giải quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG III

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ LÝ VI PHẠM

VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tạp chí Da cam Việt Nam là cơ quan Thường trực của Ban tổ chức Giải báo chí về “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam”, lần thứ I, năm 2021, có trách nhiệm tham mưu cho Ban Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện tới các đối tượng; tập hợp tác phẩm, chịu trách nhiệm về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ trong quá trình làm việc của Ban tổ chức, Ban giám khảo, Hội đồng chung khảo và tổ chức lễ phát động và lễ trao giải thưởng.

Điều 12. Ban Tuyên truyền có trách nhiệm tổng hợp trình Chủ tịch Hội quyết định tặng giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét tặng giải:

Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Ban Tổ chức giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

Nơi nhận:

- Thường trực Hội (để b/c);

- VP, các ban;

- TCDCVN;

- Các cơ quan thông tấn báo chí;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh