Thứ ba, 16/03/2021 | 15:48

Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới không thay đổi

Ngày 16-3, Bo him xã hi Vit Nam cho biết, th bo him y tế mu mi s được s dng trên toàn quc t ngày 1-4-2021. Th mu mi có kích thước nh gn như th căn cước công dân, được ép plastic sau khi in. Mã s th ch còn 10 ch s, thay vì 15 ch s như mu th hin hành. Trong thi gian ch đổi th mu mi, th bo him y tế còn thi hn s dng vn tiếp tc được dùng để khám, cha bnh bo him y tế.

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới, được sử dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-4-2021.

Dù thay đổi mẫu thẻ, nhưng quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới không thay đổi. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn.

Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử, đơn vị thực hiện thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế phải lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc của tổ chức I-VAN (dịch vụ thực hiện giao dịch điện tử giữa đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội), sau đó ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.

Việc triển khai cấp thẻ và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được kỳ vọng là giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia; đồng thời tạo thuận lợi cho cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Nguồn: Báo Hànộimới