Thứ sáu, 26/03/2021 | 10:54

Thành Hội Đà Nẵng tham gia ký kết Giao ước Thi đua năm 2021

Ngày 26/3/2021, Khối thi đua các Tổ chức xã hội, xã hội- nghề nghiệp Tp. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đến dự Hội nghị có ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo Ban thi đua - khen thưởng thành phố, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 25 đơn vị thành viên của khối thi đua.

Trong năm qua, 25 đơn vị thành viên của Khối đã nỗ lực tham gia phong trào thi đua yêu nước của khối và thành phố, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Đặc biệt trên các lĩnh vực: Văn học-nghệ thuật, Khoa học-kỹ thuật, đối ngoại nhân dân, tuyên truyền báo chí, tư vấn pháp luật, khuyến học khuyến tài, vận động viện trợ, chăm lo đời sống an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, các phong trào thi đua của thành phố Đà Nẵng có nhiều thành tích ấn tượng. Trong đó Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng là thành viên của khối đã tham gia tích cực các hoạt động chung của khối, nhất là công tác vận động, chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam có hiệu quả thiết thực (vận động cộng đồng trao tặng 12.496 suất quà, trị giá 8 tỷ 636 triệu đồng tới NNCĐDC trên địa bàn), góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Năm 2021, hội nghị đã đề ra 04 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó xác định 6 phong trào thi đua trọng điểm gồm: “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”; “Phong trào vì nạn nhân chất độc da cam”.

Hội nghị đặt ra yêu cầu cần đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua nhằm đạt hiệu quả cao và thiết thực hơn.

Hội nghị đã trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020 cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng; UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020;

Ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đà Nẵng trao Cờ thi đua xuất sắc UBND thành phố Đà Nẵng cho các đơn vị

Đại diện lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tp Đà Nẵng

Ký kết giao ước thi đua năm 2021 cùng với các thành viên trong khối

Đại diện 25 thành viên trong khối Thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp Tp. Đà Nẵng đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 và trao Cờ luân cho đơn vị khác đăng cai khối trưởng năm 2021-2022.

Trà Thanh Lành - PCT Hội NNCĐ da cam TP. Đà Nẵng