Thứ hai, 20/04/2020 | 15:18

Thể lệ giải báo chí về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam”, Lần thứ I, năm 2020 - 2021