Thứ bảy, 23/01/2021 | 10:15

Thông tin toàn diện nội dung Đại hội XIII đến người dân

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/1 đến 2/2. VnExpress phỏng vấn vấn ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí, người phát ngôn Đại hội XIII, về công tác thông tin Đại hội.

Ông Lê Mạnh Hùng Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

- Là Người phát ngôn Đại hội XIII của Đảng, xin ông cho biết những nội dung chính của Đại hội lần này?

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triệu tập từ ngày 25/1 đến 2/2 tại Hà Nội; họp phiên trù bị trong ngày 25/1, khai mạc 8h ngày 26/1.

Trong hơn một tuần làm việc, đại biểu sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo Văn kiện với báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm; báo cáo tổng kết chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trung ương khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh, qua gần 35 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; quy mô, trình độ phát triển kinh tế được nâng lên đáng kể, đời sống của nhân dân về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu.

Trước những thách thức lẫn cơ hội đối với sự phát triển đất nước, Đảng xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới.

Với nhiệm vụ quan trọng như trên, công tác chuẩn bị Đại hội được Ban chấp hành trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban bí thư chỉ đạo chặt chẽ, sát sao. Các tiểu ban và cơ quan giúp việc được thành lập từ cuối năm 2018, đến nay đã hoàn thành tiến độ, kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra, đạt chất lượng cao.Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và trong nước gặp thiên tai, lũ lụt lớn thì việc hoàn thành đúng tiến độ các công việc chuẩn bị cho Đại hội đã thể hiện quyết tâm chính trị lớn.

Đến nay có 107 bài tham luận gửi về Đại hội XIII. Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp để có nhiều đại biểu được trình bày tham luận, bố trí ở mức cao nhất. Do thời gian có thể không bố trí hết được thì sẽ in kỷ yếu, Đại hội xong phát hành cho các tổ chức Đảng.

- Trung tâm báo chí Đại hội XIII sẽ hoạt động như thế nào; đâu là những điểm mới trong việc thông tin Đại hội XIII so với Đại hội lần trước?

- Lần này số phóng viên dự, đưa tin về Đại hội tăng lên so với trước, gồm 474 phóng viên của 191 cơ quan báo chí trong nước. Chúng tôi cũng đã cấp thẻ tác nghiệp cho 63 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 26 cơ quan báo chí và hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Trung tâm báo chí Đại hội XIII đã tập hợp danh sách 99 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tham gia đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến. Các nhà báo ở nước ngoài có thể theo dõi hoạt động của Đại hội thông qua trang thông tin điện tử của Đại hội bằng 6 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Tây Ban Nha.

- Một số đại biểu đã được phân công trả lời báo chí trước và trong Đại hội. Xin ông cho biết việc phân công, chỉ định này đem lại những thuận lợi, khó khăn gì?

- Ban tổ chức Đại hội rất quan tâm đến việc làm sao giới thiệu nhanh nhất, chính xác nhất và tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí đưa tin về Đại hội. Do vậy, chúng tôi đã xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản mang tính gợi mở để các cơ quan báo chí chủ động thông tin trước, trong và sau Đại hội được toàn diện, đầy đủ và phong phú hơn.

Trung tâm báo chí Đại hội XIII hỗ trợ, tạo điều kiện để các phóng viên tiếp cận nhanh, chính xác nhất nội dung chương trình, hoạt động của Đại hội, sao cho việc đưa tin có trọng tâm, trọng điểm, có sự tập trung, có sức lan tỏa. Các cơ quan báo chí góp phần định hướng, thông tin kịp thời đến đông đảo tầng lớp nhân dân những vấn đề lớn Đại hội bàn bạc, thảo luận và quyết định.

Triển khai yêu cầu nêu trên, đòi hỏi Trung tâm báo chí Đại hội XIII phải đổi mới phương thức làm việc, hỗ trợ các phóng viên tiếp cận nhanh nhất, thuận lợi nhất với đại biểu dự Đại hội để khai thác thông tin. Đồng thời, các đại biểu có nguyện vọng muốn trả lời, trao đổi với báo chí thì chúng tôi cũng giới thiệu với các phóng viên. Ở đây, Trung tâm báo chí là cầu nối giữa các cơ quan báo chí và đại biểu dự Đại hội.

Chúng tôi đã gửi công văn đề nghị mỗi đoàn tham dự Đại hội cử 3-5 đại biểu trả lời phỏng vấn. Các đoàn số lượng đông như Hà Nội, TP HCM, Đảng ủy khối cơ quan Trung ương..., thì giới thiệu 7-9 đại biểu trong tất cả các lĩnh vực để các cơ quan báo chí tiếp cận. Qua đó nội dung thông tin sẽ toàn diện cả về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung tâm báo chí Đại hội XIII, các đoàn sẽ đăng ký nội dung thông tin và chúng tôi gửi nội dung này đến các cơ quan báo chí. Như vậy là rất cởi mở, dễ thực hiện.

- Trung tâm báo chí có kênh nào để tiếp nhận góp ý của người dân trong quá trình diễn ra Đại hội hay không, việc tiếp nhận sẽ được thực hiện ra sao?

- Nếu người dân phản ánh thì chúng tôi sẽ tiếp nhận. Qua đó để các cơ quan báo chí cũng nắm được và phản ánh, với tinh thần cổ vũ niềm tin của nhân dân vào thành tựu của đất nước trong 35 năm đổi mới, nhất là nhiệm kỳ vừa qua.

Tôi nghĩ rằng, trong quá trình tác nghiệp, các phóng viên cũng cần tìm những vấn đề cốt lõi được người dân và toàn xã hội quan tâm; có những bài viết chuyên sâu, đề xuất, kiến giải, phản ánh được tiếng nói của nhân dân đối với Đại hội, để từ đó đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Theo: VnExpress