Đồng Nai: Ký kết giao ước thi đua 2019

Tỉnh hội Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động năm 2018, phát động thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua với các hội cơ sở.