Lương Sơn phấn đấu hoàn thành tốt nhiện vụ 2019

Năm 2018, Hội huyện Lương Sơn đã hoàn thành tốt chương trình công tác hội: Tổ chức thành công đại hội Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin của 11/13 xã, thị trấn và Đại hội cấp huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023, hướng dẫn làm thủ tục giám định, công nhận nạn nhân CĐDC cho 12 đối tượng; làm thủ tục đề nghị Sở Lao động-TBXH cấp giấy chứng nhận nạn nhân CĐDC cho 241 người.