Thứ năm, 15/10/2020 | 15:24

Hoàn thành, bàn giao 5 nhà Nghĩa tình đồng đội

Trong 3 ngày, ngày 9, 13, 14 tháng 10 năm 2020, Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre tổ chức bàn giao 5 căn Nhà nghĩa tình đồng đội cho 5 gia đình chính sách tại các xã: An Phú Trung, huyện Ba Tri; Phú Thuận, huyện Bình Đại; Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm; Hương Mỹ, Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam. Tổng giá trị 5 căn Nhà nghĩa tình đồng đội được xây dựng là 520 triệu đồng, trong đó Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em, đã vận động Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh 250 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình đối ứng tiền mặt và ngày công lao động.

5 hộ nhận Nhà nghĩa tình đồng đội có 1 hộ gia đình liệt sĩ, 4 hộ gia đình là bộ đội tham gia chiến tranh biên giới Tây- Nam tất cả là hộ nghèo, khó khăn, chủ yếu đi làm thuê thu nhập không ổn định.

Đây là công trình của Hôi NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ tỉnh.

Lê Thị Thanh Vân

CT. Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE tỉnh Bến Tre