Thứ ba, 03/09/2019 | 11:08

Hội huyện Hòa Thành (Tây Ninh): chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trong tháng hành động Vì nạn nhân chất độc da cam

Huyện Hòa Thành đã thành lập 100% Hội ở xã, thị trấn, với tổng số hội viên là 1.046 người, toàn huyện có 775 nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC),

Trong tháng hành động Vì NNCĐDC (10/7/2019-10/8/2019), các cấp Hội đã quan tâm thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, bằng nhiều hình thức trên các phương tiện về hậu quả nặng nề của thảm họa da cam ở Việt Nam, phổ biến Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại 9 buổi gặp mặt với 580 người tham dự. Qua đó, tạo được sự đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, cơ quan, doanh nghiệp, họ đạo và cá nhân trong và ngoài huyện cùng chung tay, chia sẻ những khó khăn của NNCĐDC và gia đình.

Hội các cấp đã tuyên truyền, vận động các cơ quan, cá nhân được 322 suất quà, trị giá 80,5 triệu đồng (tiền mặt 69 triệu đồng). Tính chung từ đầu năm 2019 đến nay đã vận động và trao 892 suất quà cho NNCĐDC, trị giá 280 triệu đồng (tiền mặt là 200 triệu đồng). Trong tháng hành động, các cấp Hội đã tham mưu cho Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc vận động Chùa Thiền Lâm khởi công xây nhà tình thương cho NNCĐDC xã Trường Tây trị giá 55 triệu đồng.

Hội NNCĐDC huyện Hòa Thành, tiếp tục phấn đấu nỗ lực, duy trì công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục với mong muốn giúp đỡ NNCĐDC ngày một nhiều hơn nữa./.

Nguyễn Hùng