Thứ tư, 03/04/2019 | 08:15

Thanh Hóa: Sáng tạo, linh hoạt trong vận động, xây dựng quỹ hội

12 năm qua, kể từ khi được thành lập, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp các ngành quan tâm, tạo điều kiện, do vậy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, các cấp hội đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong vận động xây dựng quỹ hội, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC một cách thiết thực.

Thanh Hóa là tỉnh có số dân trên 3,7 triệu người, có 27 huyện, thị, thành phố, 635 xã, phường (trong đó có 11 huyện miền núi), địa bàn rộng, đi lại hết sức khó khăn. Toàn tỉnh có gần 24.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Từ năm 2000- 2018, tỉnh đã xác nhận trên 18.000 người là nạn nhân CĐDC (tính đến tháng 7/2018 đã có trên 4.000 nạn nhân qua đời). Hiện nay, tỉnh đang trợ cấp ưu đãi theo Nghị định 31/CP-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ 14.595 người.

Toàn tỉnh hiện có 26 hội cấp huyện, thị, thành phố và 526 hội xã, phường. thành phố đã thành lập Hội. Với phương châm “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm vì nạn nhân da cam”, các cấp hội đã tập trung vào các nhiệm vụ then chốt là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và xóa nhà tranh tre dột nát cho nạn nhân da cam (nạn nhân trực tiếp). Đến nay, được sự quan tâm của các cấp ủy, các ngành, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Tỉnh hội đã vận động xây 127 nhà tình nghĩa; cấp huyện, thị, thành phố xây dựng 30 nhà. Về cơ bản, đến nay, nạn nhân thuộc diện nghèo không còn phải ở nhà tranh tre dột nát. Để có nguồn lực xây dựng nhà tình nghĩa và hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nạn nhân, Tỉnh hội đã vận động bà Lê Thị Khánh Lãnh (quê Thanh Hóa sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh), trả lãi suất vay ngân hàng trên 1 tỷ đồng cho 40 hộ nạn nhân da cam vay vốn để phát triển kinh tế hộ, vươn lên xóa nghèo; vận động, kêu gọi các nhà tài trợ trong và ngoài nước trợ giúp số tiền 600 triệu đồng cho 40 hộ nạn nhân vay vốn luân phiên không tính lãi để phát triển kinh tế hộ. Đến nay, toàn tỉnh đã có 192 hộ nạn nhân sản xuất kinh doanh có doanh thu từ 50 đến 150 triệu đồng/năm…

Lãnh đạo Tỉnh hội Thanh Hóa thăm và báo cáo tình hình hoạt động của hội với bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam (tháng 10/2018 tại thành phố Sầm Sơn)

Qua hoạt động của Hội các cấp, cho thấy: Vai trò của người đứng đầu Hội có ý nghĩa quyết định trong vận động xây dựng quỹ Hội. Điển hình như Chủ tịch Huyện hội Thường Xuân - ông Lê Thanh Nhiệm đã vận động xây dựng quỹ cấp huyện đạt 864 triệu đồng, quỹ cấp xã 600 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, 5 năm qua, Huyện hội đã xây mới 11 nhà tình nghĩa cho nạn nhân người dân tộc; sửa chữa 5 nhà ở cho hộ nạn nhân khó khăn; tặng 13 con bò sinh sản cho các hộ... Chủ tịch Hội TP Thanh Hóa - ông Nguyễn Văn Huynh bằng uy tín và sự năng động, linh hoạt đã vận động xây dựng quỹ Hội của thành phố đạt 2,5 tỷ đồng; cấp phường, xã 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, Hội thành phố đã xây mới và sửa chữa nhà ở cho 23 hộ nạn nhân; 100% nạn nhân da cam trên địa bàn thành phố (1.639 nạn nhân) được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nhân dịp các ngày lễ, tết và ngày 10/8.

Hội huyện Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Hà Trung, Thạch Thành, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy đều có nhiều hoạt động sáng tạo trong vận động quỹ Hội để chăm sóc nạn nhân. Đặc biệt, nhiều cá nhân có tấm lòng hảo tâm, nhân hậu, thường xuyên đóng góp, ủng hộ nạn nhân. Điển hình như ông Trương Trọng Phổ, quê xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc và bà Lê Thị Phương, Giám đốc Công ty TNHH Linh Nga (thành phố Hồ Chí Minh) hàng năm đã tặng quà cho 100% nạn nhân da cam huyện Vĩnh Lộc, mỗi suất quà trị giá 300.000 đến 500.000 đồng…

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả đó của các cấp hội tỉnh Thanh Hóa đã góp phần giúp đỡ, động viên nạn nhân CĐDC vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phạm Quang Thư