Thứ sáu, 24/09/2021 | 15:24

Tỉnh hội Cà Mau tặng máy vi tính

Tỉnh hội chỉ đạo huyện, thành Hội khẩn trương thực hiện chăm sóc đối với học sinh là con, cháu NNCĐDC để việc học được kịp thời và thuận lợi. Theo đó huyện, thành Hội chủ động rà soát con NNCĐDC phải học trực tuyến gặp khó khăn về phương tiện, thiết bị học trực tuyến, phối hợp với địa phương, ngành đoàn thể nhất là ngành giáo dục, trường học để tiếp cận các nguồn hỗ trợ của chủ trương này cho học sinh là con, cháu của NNCĐDC được hưởng hỗ trợ kịp thời; đồng thời theo khả năng của Hội vận động giúp đỡ, hỗ trợ cho con, cháu NNCĐDC có phương tiện thiết bị học tập. Trường hợp quá khó khăn phải báo cáo với cấp ủy, chính quyền và tỉnh Hội để trình cấp có thẩm quyền xem xét, không để học sinh nào là con của NNCĐDC không được học tập do không có phương tiện, thiết bị.

Tỉnh hội thống nhất xuất Quỹ NNCĐDC/dioxin cho mỗi huyện, thành Hội 1 suất để mua phương tiện, thiết bị cho con, cháu NNCĐDC gặp khó khăn để học tập trực tuyến (1 suất 3.000.000đ). Tổng giá trị 27 triệu đồng.

Việc giúp đỡ kịp thời máy tính cho học sinh là con, cháu NNCĐDC gặp khó khăn, góp phần vào việc học tập cho các con, cháu nạn nhân được kịp thời chương trình học từ đầu năm.

Một số hình ảnh tặng máy vi tính cho con, cháu NNCĐDC học trực tuyến

Danh Thị Minh Thư, ấp 1 xã Trí Phải, huyện Thới Bình (Trường Trung học Nguyễn Thiện Thành)

Nguyễn Văn Nghiệp, ấp 6, xã Khánh Hội, huyện U Minh (Trường Trung học phổ thông Khánh Lâm, huyện U Minh)

Nguyễn Như Ý, ấp Bào Tròn, xã Đông Thới, huyện Cái Nước (Trường Trung học cơ sở xã Đông Thới)

Văn phòng Tỉnh hội Cà Mau

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên

Thăm và làm việc tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các định hướng phát triển lớn của địa phương trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.