Thứ bảy, 03/04/2021 | 10:14

Tỉnh hội Tiền Giang trợ vốn cho nạn nhân chất độc da cam nghèo

Nhằm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam nghèo trong tỉnh có vốn để chăn nuôi, trồng trọt hay sản xuất, buôn bán nhỏ, ngày 31/3/2021, Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang giao vốn cho 06 gia đình nạn nhân có nhu cầu vay, mỗi suất là 10 triệu đồng (tổng cộng 60 triệu đồng), không tính lãi trong 3 năm (từ 01/4/2021 đến 01/4/2024). Gồm 05 gia đình nạn nhân huyện Tân Phước và 01 gia đình huyện Châu Thành.

Theo dự kiện, Tỉnh hội sẽ tiếp tục cấp vốn cho nhiều gia đình nạn nhân nghèo đủ điều kiện, giúp họ vốn phát triển sẩn xuất, tạo thu nhập, từng bước vượt qua khó khăn vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Ông Phạm Văn Đua, Chủ tịch Hội xã Tân Lập 1 trao vốn cho 03 gia đình nạn nhân

tại văn phòng Hội huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Văn Tám - Phó Chủ tịch Hội huyện Tân Phước