Thứ hai, 09/03/2020 | 08:23

Toàn Hội vận động 134.847.102.400 đồng, tặng 294.093 suất quà cho NNCĐDC tết Canh Tý 2020

Vận động tiền và quà trị giá 134.847.102.000đồng để hỗ trợ và tặng 294.093 suất quà tới NNCĐDC - đó là kết quả của sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp Hội NNCĐDC/dioxin trong cả nước giúp NNCĐDC và gia đình họ đón Tết, vui Xuân Canh Tý 2020.
Theo đó, Trung ương Hội vận động được 281 suất quà, trị giá 344.650.000 đồng; Tạp chí Da cam Việt Nam vận động 647 suất quà, trị giá 784.150.000 đồng. Có 31 tỉnh, thành phố vận động được tiền và quà trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên, điển hình là: Hải Phòng 12.453 suất quà, trị giá 21.519.320.000đồng; Bến Tre 20.372 suất quà, trị giá 11.499.000.000đồng; Quảng Ninh 11.972 suất quà, trị giá 9.264.090.000đồng; Bắc Giang 14.553 suất quà, trị giá 5.354.000.000đồng; Cần Thơ 11.437 suất, trị giá 6.310.835.000đồng; Nam Định 14.233 suất quà, trị giá 6.034.250.000đồng; Thái Bình 16.873 suất, trị giá 5.264.400.000đồng; Hà Nội 15.500 suất qùa, trị giá 4.500.000.000 đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu 12.155 suất, trị giá 4.430.000.000đồng; Cà Mau 6127 suất, trị giá 3.558.778.000 đồng; Ninh Bình 10.593 suất, trị giá 2.386.230.000 đồng; Thanh Hóa 16.846 suất, trị giá 4.543.746.000đồng; Quảng Ngãi 5.387 suất, trị giá 2.357.931.000 đồng; Thái Nguyên 9.471 suất, trị giá 2.159.7500.000 đồng; Đồng Nai 5.352 suất, trị giá 2.573.280.000 đồng…