Chủ nhật, 24/10/2021 | 08:21

Chị Thu Doan tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin – Bảo vệ quyền trẻ em huyện Mỏ Cày Nam đã đến xã Định Thủy và xã Phước Hiệp trao trực tiếp 20 phần quà mỗi phần 500.000đ cho nạn nhân chất độc da cam, Người tàn tật trên địa bàn xã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 với số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng).

Ảnh anh Nguyễn Thanh Tòng – Nạn nhân chất độc da cam xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam nhận quà của chị Thu Doan

Những phần quà trên là tấm lòng thơm thảo của chị Thu Doan – Thành phố Hồ Chí Minh dành cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Hoàng Võ

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin-BVQTE huyện Mỏ Cày Nam

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên

Thăm và làm việc tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các định hướng phát triển lớn của địa phương trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.