Thứ ba, 21/05/2019 | 11:39

Hiệu quả Dự án Ngân hàng bò giai đoạn 2014-2019 ở Quảng Ngãi

Ban quản lý Dự án ngân hàng bò tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Tổ chức Mennonite Central Committee (MCC) tại Việt Nam tổng kết Dự án giai đoạn 2014-2019.

Dự án Ngân hàng bò do tổ chức MCC tài trợ cho nạn nhân CĐDC được triển khai thực hiện tại hai huyện Mộ Đức, Đức Phổ và được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2014 đến năm 2016), với tổng trị giá thực hiện là 735.560.000đ, trong đó nguồn MCC tài trợ là 619.560.000đ, kinh phí đối ứng từ ngân sách tỉnh 116.000.000đ, dự án đã hỗ trợ tiền để nạn nhân của các xã Đức Hòa (Mộ Đức), Phổ Nhơn, Phổ Thuận (Đức Phổ) chọn mua 40 con bò giống sinh sản, mỗi con 17,5 triệu đồng (MCC tài trợ 15 triệu đồng, đối ứng từ ngân sách tỉnh 2,5 triệu đồng) và các chi phí khác của dự án. Hiện đã chuyển giao được 32 con bê cái theo quy định của dự án, trong đó Đức Hòa 14 con, Phổ Thuận 9 con, Phổ Nhơn 9 con. Dự án đã kết thúc vào tháng 3/2016 và được đánh giá là hiệu quả.

Giai đoạn 2, từ năm 2016 đến năm 2019, với tổng số tiền là 3.722.400.000đ, trong đó tổ chức MCC tài trợ 3.102.000.000đ, đối ứng của tỉnh là 620.400.00đ để mua bò giống cho nạn nhân vay và chi phí khác. Kết quả đã hỗ trợ cho nạn nhân 201 con bò cái giống. Cụ thể: năm 2016-2017 đã cấp 67 con bò giống, trong đó huyện Đức Phổ 31 con (xã Phổ Nhơn 10 con, xã Phổ Cường 21 con), huyện Mộ Đức 36 con (xã Đức Hòa 10 con, xã Đức Thạnh 26 con). Năm 2017-2018 đã cấp 69 con bò giống, trong đó huyện Đức Phổ 34 con (xã Phổ Châu 18 con, xã Phổ Cường 16 con), huyện Mộ Đức 35 con (xã Đức Thạnh 16 con, xã Đức Tân 19 con). Năm 2018-2019 đã cấp 65 con bò giống, trong đó huyện Đức Phổ 33 con (xã Phổ Châu 10 con, xã Phổ An 23 con), huyện Mộ Đức 32 con (xã Đức Tân 22 con, xã Đức Thạnh 10 con).

Như vậy, kết thúc giai đoạn 2, Dự án đã cấp 201 con bò giống cho nạn nhân, tăng 51 con so với kế hoạch. Được hưởng lợi từ dự án, nạn nhân CĐDC tỉnh Quảng Ngãi phấn khởi, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Ẩu Ly - Nhật Hiền

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên

Thăm và làm việc tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các định hướng phát triển lớn của địa phương trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.