Thứ bảy, 09/05/2020 | 10:16

Hội NNCĐDC tỉnh Phú Yên tặng 100 suất quà cho nạn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Trong ba ngày 4,5,6 tháng 5 năm 2020, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Yên đã xuất quỹ hỗ trợ 100 suất quà cho NNCĐDC trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, giá trị mỗi suất 500 ngàn đồng bằng tiềm mặt, với tổng số tiền 100 triệu đồng.


Ảnh : Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội tặng quà cho nạn nhân thành phố Tuy Hòa

Bài và ảnh : Trần Văn Thái – Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh Phú Yên