Xây dựng Hội vững mạnh, đáp ứng niềm tin của xã hội và nạn nhân chất độc da cam

Tiếp tục phát huy truyền thống của Hội “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam” và những kết quả đạt được của Hội trong những nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam các cấp trong thành phố Cần Thơ tích cực “Đổi mới – Hướng về cơ sở - Hướng về nạn nhân”, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần IV nhiệm kỳ 2017-2022.