Thực hiện Công văn số 2304, ngày 31/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quan tâm hỗ trợ gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngày 29/6/2020, UBND huyện Lạng Giang ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND, Kế hoạch Hỗ trợ gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2020, với tổng mức kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng tiền mặt, trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Quỹ Nhân đạo” của huyện cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, thị trấn: Đào Mỹ, Hương Lạc, Tiên Lục, Tân Thanh, thị trấn Vôi và thị trấn Kép. Trong đó: Hỗ trợ 20 triệu đồng cho 01 hộ để sửa chữa nhà ở và khám chữa bệnh; mức 10 triệu đồng cho 02 hộ để phát triển kinh tế gia đình và điều trị bệnh; Hỗ trợ mức 6,5 đến 8 triệu đồng cho 06 hộ; tổng số 45 triệu đồng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 03 gia đình, mỗi gia đình 5 triệu đồng; tổng số 15 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Lạng Giang làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Huyện hội duy trì củng cố, kiện toàn và phát triển công tác tổ chức hội, kết nạp mới 50 hội viên. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhưng công tác vận động nguồn lực vẫn đạt trên 300 triệu đồng; vận động ủng hộ xây dựng quỹ hội 125 triệu đồng; Hội viên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid -19, tiêu biểu là NNCĐDC Hoàng Minh Thân, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Mỹ Thái, bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng, nhưng ông và gia đình ủng hộ 12 triệu đồng mua khẩu trang giúp công tác phòng chống dịch ở địa phương.

Thìn Nga – PCT Hội NNCĐDC tỉnh Bắc Giang