Thứ hai, 26/04/2021 | 10:40

Gửi chính quyền nước Mỹ

Mấy mươi năm sau chiến tranh

Vết thương trên đất đã xanh trở lại

Người nhiễm Đi ô xin, Mỹ diệt loài cỏ dại

Vết thương trên người cứ đeo đẳng mãi

Lầm lũi chết chờ, hại đến mai sau

Chính quyền Mỹ hãy hiểu nỗi đau

Về tình người với nhau mới phải

Lương tri, nhân quyền, cứ rêu rao mãi

Đừng chốn tránh mình khôn dại làm chi

Sau cuộc chiến, nước Mỹ được những gì

Cái đã mất, thôi rồi cũng mất

Bao thiệt hại ngổn ngang là sự thật

Người nhiễm đi ô xin là người đau nhất

Dù nước Mỹ cách Việt Nam nửa vòng trái đất

Hãy nhìn sự thật mà đến với nhau

Xoa dịu nỗi đau, hòa chung nhịp thở

Bao dung hơi thở, lương tri loài người./.

Tác giả: Trần Sơn Lâm

Hội Da Cam thành phố Hạ Long