Điều kỳ diệu của tình yêu

Điều kỳ diệu của tình yêu

Tôi đến nhà Anh Nguyễn Văn Đình ở xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh để thông báo kế hoạch của Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin thành phố sẽ hỗ trợ cho anh về kinh phí để anh có điều kiện sửa lại ngôi nhà của mình. Gia đình anh Nguyễn Văn Đình thuộc diện hộ nghèo, có 3 thành viên phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.