BÀI DỰ THI: Thảm họa da cam, công cuộc khắc phục và sự đấu tranh đòi công lý.

“Bi thảm, diệt chủng, hủy diệt nặng nề, kinh hoàng, tàn khốc…” Là những tính từ được các nhà khoa học trong nước và thế giới mô tả về “Thảm họa da cam”. Thứ chất độc đã gây nên hậu quả chưa từng có trong lịch sử loài người.

Đột quỵ và nhồi máu cơ tim

Đột quỵ và nhồi máu cơ tim, căn bệnh rất nguy hiểm đối với mọi người, vì khi xảy đến, chúng ta có rất ít cơ hội, hoặc ra đi mãi mãi hoặc để lại di cứng nặng nề, ảnh hưởng rất lớn tinh thần tư tưởng, kinh tế và đaỏ lộn cuộc sống gia đình. Chúng tôi thấy bài viết của bác sỹ rất có ý nghĩa, xin giới thiệu để mọi người tham khảo và vận dụng.