Thứ tư, 21/04/2021 | 11:47

Mạn đàm: PHẢI QUYẾT LIỆT TRỪNG TRỊ THAM NHŨNG!

Trong suốt nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng ta, việc phòng chống tham nhũng đã được liên tục tiến hành một cách quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bao che, theo đó các vụ việc tham nhũng cũ được các cơ quan bảo vệ pháp luật lật lại hoặc bổ sung hồ sơ để đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật, từng bước ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, đả phá quan niệm hành xử theo nhận thức “hy sinh đời bố, củng cố đời con”, hàng loạt vụ án tham nhũng đưa ra xét xử ngay sau khi kết thúc điều tra của cơ quan chức năng, nhiều cá nhân vi phạm pháp luật chịu sự trừng phạt nghiêm khắc…do đó đã đáp ứng được đòi hỏi dư luận của công chúng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đaọ của Đảng, sự quản lý điều hành của Chính phủ, kỳ vọng vào cuộc chiến quyết liệt của các cơ quan bảo vệ pháp luật dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tuy nhiên, thực tế còn nhiều vụ án tham nhũng chưa được phanh phui đầy đủ ra ánh sáng pháp luật. Ai cũng biết, thời gian qua tham nhũng đã ăn sâu vào từng ngóc ngách của đời sống xã hội, cho nên nói về nạn tham nhũng thì ngành nào cũng có, địa phương nào cũng có, cấp nào cũng có, vấn đề là quy mô, tác hại, ảnh hưởng ra sao mà thôi. Dư luận từng nêu câu hỏi: Ai tham nhũng, tham nhũng ra sao? Rồi qua thực tiễn chứng minh thì đã có câu trả lời rằng: Chỉ người có chức, có quyền mới tham nhũng được, chứ “cán bộ quèn” hay “dân trơn” thì làm sao tham nhũng?. Còn chuyện tham nhũng ra sao thì tất nhiên phải có phe cánh, lợi ích nhóm nhằm bao che, dung túng, móc nối, đồng lõa, ăn chia…..Chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật như trên để có thái độ ứng xử hợp lý, hợp tình, hợp với lòng dân, ý Đảng hơn nữa. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta chỉ rõ: “…Công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm…”(1).

Trong khi đó, đánh giá tổng quát, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta cho rằng“…Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, được tiến hành quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”…”(2).

Chúng ta có thể hoàn toàn thống nhất với nhau rằng, quá trình đấu tranh với nạn tham nhũng thì chăc chắn sẽ mất đi một bộ phận nhỏ cán bộ. Đó là nỗi đau, là điều không ai muốn. Nhưng chúng ta có được điều lớn lao hơn là niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố và giữ vững. Hiện nay người dân đang phân vân là, phải chăng vừa qua các cơ quan bảo vệ pháp luật mới xử lý những vụ tham nhũng đã bị phơi bày ra trước công chúng, còn nhiều vụ việc thì xử lý nội bộ theo kiểu “nghiêm khắc phê bình” hoặc “rút kinh nghiệm sâu sắc” (?!), khác gì “vừa đánh vừa xoa” theo kiểu “giơ cao đánh khẽ”, rồi đâu lại vào đấy, khác gì chống tham nhũng chỉ bằng lý thuyết suông!. Từ thực tế của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua cho thấy, phải chăng việc phát hiện, tố giác tội phạm đã khó, nhưng đưa ra xét xử cho đúng người, đúng tội càng khó hơn? Bởi có quá nhiều “dây mơ rễ má”, nhiều mối quan hệ phức tạp mang tính “nhạy cảm”…

Hiện nay, người dân không chỉ quan tâm nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng mới bổ sung, sửa đổi, mà còn quan tâm đến các cơ quan trong hệ thống chính trị, quan tâm đến đội ngũ những cán bộ có chức, có quyền quán triệt và tổ chức thực hiện như thế nào, gương mẫu làm trước như thế nào, để người dân nhìn vào đó mà làm theo.

Trong nội dung Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta xác định: “…Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn…” (3) Tư tưởng chỉ đạo này của Trung ương Đảng đòi hỏi thái độ hành động của cả hệ thống chính trị, là phải quyết liệt trừng trị tham nhũng!.

_______________

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam – Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập I) NXBCTQG Sự thật, Hà Nội 2021, trang 76

(2) SĐD, trang 77

(3) SĐD, trang 193

MAI MỘNG TƯỞNG


Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên

Thăm và làm việc tại huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các định hướng phát triển lớn của địa phương trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thường xuyên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.