Thứ năm, 08/04/2021 | 10:25

Nỗ lực vượt khó, xây dựng Nậm Pồ giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh

Nậm Pồ là huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, nhưng với sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy nội lực, trí tuệ, không ngừng nỗ lực vươn lên để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới ngày càng vững chắc.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và những mặt khó khăn, hạn chế, huyện đã xây dựng Đề án Giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, xác định mục tiêu giảm nghèo hàng năm và nỗ lực thực hiện hiệu quả những mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện rà soát và hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 15/15 xã, trong đó làm mới quy hoạch của 8 xã mới chia tách. Các chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới cũng gắn kết và đồng bộ với nội dung Quy hoạch xây dựng đô thị trung tâm huyện, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là trụ cột cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong những năm qua, 2 chương trình này đã mang lại cho huyện những đổi thay về mọi mặt. Minh chứng cho điều này,trong năm 2020 vừa qua huyện Nậm Pồ đạt được kết quả khá toàn diện: Giá trị sản Công nghiệp - Xây dựng của huyện năm 2020 ước đạt 259,81 tỷ đồng, đạt 113% so với kế hoạch; dịch vụ đạt 290 tỷ đồng, ước đạt 100% so với kế hoạch. Hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhiều mặt. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 62,3 tỷ đồng, ước đạt 101% kế hoạch.

Hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng đầy đủ các loại mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn hàng hóa trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của tỉnh và theo kế hoạch đề ra. Trong năm 2020, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Nậm Pồ đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh tổ chức 2 phiên chợ hàng Việt tại xã Nà Hỳ và Chà Cang.

Đặc biệt, huyện Nậm Pồ luôn chú trọng tập trung các nguồn lực đầu tư cải thiện cơ bản diện mạo cơ sở hạ tầng thiết yếu. Những năm qua, huyện đã mở rộng, cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông; kiên cố hóa, cứng hóa hơn phòng học, nhà công vụ, nhà ở học sinh; xây mới, chỉnh trang và nâng cấp nhiều trụ sở xã, trạm y tế xã, các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt; đưa mạng Internet đến 100% xã, trường học, cơ quan trong huyện; các xã đều có công trình xử lý rác thải khu trung tâm xã; có 95/121 bản và có 15/15 cơ quan hành chính cấp xã (trung tâm xã) trên địa bàn toàn huyện năm 2020 có điện lưới quốc gia, nâng tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia lên 82,11% (đạt 104% kế hoạch giao). Qua đó, góp phần xây dựng diện mạo huyện nhà ngày càng khang trang, sạch đẹp; đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với phát triển kinh tế, các mặt văn hóa - xã hội đã được quan tâm, chăm lo tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của huyện. Trong đó, sự nghiệp giáo dục có bước tiến mạnh. Ðến nay tỷ lệ huy động trẻ mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS đến trường đạt trên 95% (trong đó trẻ 5 tuổi và tiểu học đạt trên 99,8%). Chất lượng giáo dục toàn diện của huyện được duy trì, đảm bảo thực chất, đồng đều ở các cấp học; giữ vững và nâng chất lượng phổ cập giáo dục; 100% các trường học ở điểm trung tâm có khuôn viên và được xây dựng kiên cố sạch, đẹp.

Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở coi trọng: Trung tâm Y tế huyện được đầu tư nâng cấp với quy mô 50 giường bệnh, chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao.

Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng được phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cơ sở hoạt động sôi nổi, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; vai trò của già làng, người có uy tín, ở địa phương được phát huy, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ trên 80% giảm xuống 63,38%. An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn khu vực biên giới được tăng cường thực hiện, đảm bảo ngày càng vững chắc.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nậm Pồ quyết tâm thực hiện đổi mới, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung khai thác mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc, ổn định dân cư. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, phương thức sản xuất mới có hiệu quả kinh tế cao; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và rừng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới... Quyết tâm xây dựng huyện Nậm Pồ “Giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, đẹp về nếp sống văn hoá, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”./.

XỨNG TẦM “BINH CHỦNG ĐẶC BIỆT”

Dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hằng năm (21-6), các cơ quan báo chí và những người làm báo nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Trong đó, có lẽ lời chúc “xứng tầm chiến sĩ cầm bút và binh chủng đặc biệt” khiến các nhà báo vừa vinh dự, tự hào, vừa nhận rõ trách nhiệm lớn lao nhưng cũng nhiều băn khoăn, trăn trở nhất.

Nhìn lại kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 43 ở Hậu Giang

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, 06 năm qua tỉnh Hậu Giang đã triển khai sâu, rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng.