Thứ sáu, 22/01/2021 | 20:52

Tạp chí Da cam Việt Nam - Dấu ấn nhân đạo và nhân văn sâu sắc

Năm năm mới bấy nhiêu ngày... Bình tĩnh nhìn lại mà thấy bất ngờ Tạp chí Da cam đã có 2 ấn phẩm in và điện tử. Ấn phẩm điện tử có 2 phiên bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Đã có 5 tác phẩm báo chí được giải

Tổng Biên tập Đại tá Trần Đình Đích

Tạp chí Da cam khi mới thành lập, Tạp chí rất khó khăn, cơ sở vật chất gần như chưa có gì, nhân sự chỉ có hai cán bộ, không có phóng viên, biên tập viên... Sau 5 năm hoạt động, với quan điểm không cầu toàn, vừa làm vừa học, vừa xây dựng củng cố, vừa rút kinh nghiệm, đến nay, Tạp chí Da cam Việt Nam đã có đủ bộ máy nhân sự, cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có Chi hội Nhà báo; đội ngũ cộng tác viên phát triển ở 63 tỉnh, thành Hội và một số báo, đài bạn, cơ sở vật chất được đầu tư đáp ứng yêu cầu tác nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện nay Tạp chí Da cam Việt Nam có 2 ấn phẩm: In và Điện tử; quản lý khai thác vận hành trang WEBSITE của Hội.

Vượt khó khăn vững bước đi lên

Tạp chí thực hiện cơ chế tự chủ từ những năm đầu. Quá trình hoạt động, Tạp chí luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội, thực hiện đúng chức năng là cơ quan ngôn luận của Hội Nạn nhân chất động da cam (NNCĐDC) dioxin Việt Nam, diễn đàn của NNCĐDC Việt Nam, Tạp chí thường xuyên coi trọng việc nâng cao chất lượng các chuyên mục, đi sâu tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khắc phục hậu quả thảm họa da cam do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam, tuyên truyền chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con cháu họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, Tạp chí luôn coi trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, đã có nhiều bài điều tra, phản ánh được chính quyền, cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, quyết định cho hưởng chế độ, khôi phục chế độ cho nhiều NNCĐDC, được dư luận và bạn đọc đánh giá cao. Tạp chí luôn đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam" và Chỉ thị số 14 - CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng"; Coi trọng phản ánh mô hình mới, điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình về chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, gương nạn nhân vượt khó vươn lên và gương cán bộ Hội tận tụy với nạn nhân.

Rạng ngời diện mạo mới trong làng báo chí cách mạng

Tạp chí Da cam ra đời là Tạp chí in, những năm đầu Tạp chí chỉ phát hành khoảng 1.000 cuốn/kỳ, đến nay, bình quân 8.000 cuốn/kỳ. Tổng số 5 năm đã phát hành trên 500.000 cuốn, chuyển tới hơn 1.000 đầu mối trên toàn quốc, trong đó chủ yếu là lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, sở, ban ngành, địa phương cấp, tỉnh, cấp huyện; các đơn vị Quân đội; hệ thống tổ chức Hội trên toàn quốc và một số cá nhân là các nhà khoa học, bạn đọc quan tâm. Hình thức đẹp, chất lượng nội dung tốt, được bạn đọc đánh giá cao.

Tạp chí điện tử: bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2019. Đến nay đã có phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh. Việc khai thác, sử dụng tin, bài, ảnh trên điện tử từng bước đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh, chính xác, hiện đã có khoảng nửa triệu lượt người ở hơn 100 quốc gia theo dõi, truy cập. Tạp chí tham gia các giải báo chí do các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức, đã có 5 tác phẩm đoạt giải.

Không quên những con người thiệt thòi trong cuộc sống

Trong 5 năm, Tạp chí đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thành công các chương trình "Tết vì NNCĐDC", "Hỗ trợ sinh kế NNCĐDC", phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình "Vì bạn xứng đáng" và một số chương trình khác. Tạp chí đã vận động được hơn 2 tỷ đồng, giúp gần 2.000 nạn nhân và gia đình NNCĐDC xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh.... các chương trình do Tạp chí tổ chức đạt hiệu quả thiết thực, mang đậm dấu ấn nhân văn sâu sắc, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Trong diễn văn của mình, Tổng Biên tập Trần Đình Đích đã rút ra nguyên nhân của những thành tựu đã đạt được là Tạp chí đã quy tụ được các điều kiện: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Đó là sự quan tâm và sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả của cơ quan Trung ương Hội, đó là sự đoàn kết và sự lao động không mệt mỏi của tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên.

THượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã dự và phát biểu, Thượng tướng đánh giá cao sự cố gắng của Ban biên tập, phóng viên, nhân viên của Tạp chí trên các mặt hoạt động.... Tạp chí xứng đáng với vai trò vị thế là cơ quan ngôn luận của Hội và là tiếng nói của nạn nhân và hội viên. Thượng tướng cũng nhấn mạnh các mục tiêu mà Tạp chí cần đạt được trong thời gian tới.

Từ những kết quả hoạt động, sự đóng góp của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Tạp chí đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen của các cấp và của các địa phương./.

Nguồn: Tạp chí Tri ân