[Infographic] Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam

Đến nay, diện tích ô nhiễm bom mìn ở nước ta đã giảm còn 5,6 triệu ha đất đai, tương đương 17,71% diện tích. Nhân Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn 4/4, hãy nhìn lại nỗ lực thực hiện các chiến dịch thu gom, rà phá bom mìn nhằm giải phóng đất đai, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân của bom mìn.

Hà Nội công bố Tổng đài hỗ trợ người dân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Tổng đài 1022 được UBND TP Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 19/8/2021, với 4 nhánh.

Hà Nội: Các trường chuyên thông báo điều chỉnh lịch thi vào lớp 10

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, một số trường chuyên trên địa bàn Hà Nội đã thông báo điều chỉnh lịch thi vào lớp 10.

Nghệ An: Còn nhiều bất cập trong hoạt động công tác Hội NNCĐDC/dioxin

(DTDC) Nghệ An hiện có 14.056 người bị ảnh hưởng bởi chất động da cam/dioxin, trong đó nạn nhân trực tiếp tiếp là 9.263, còn lại là nạn nhân gián tiếp. Một thực tế cho thấy, các nạn nhân gián tiếp là rất cần có sự chăm sóc giúp đỡ của người khác.