Thứ sáu, 16/10/2020 | 13:39

MƯỜI DUYÊN

Tặng nữ nhân viên cơ quan Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10/2020.

Một duyên làm việc hết mình

Hai duyên thẳng thắn chân tình đáng yêu

Ba duyên em chẳng lắm điều

Bốn duyên giọng nói để siêu lòng người

Năm duyên luôn nở nụ cười

Để ai gặp cũng nhớ người trúc xinh

Sáu duyên chẳng lụy, chẳng xin

Bẩy duyên nghiệp vụ tự tin vững vàng

Tám duyên ăn mặc đoan trang

Chín duyên ứng xử dịu dàng thông minh

Mười duyên ấy của chúng mình

Chung tay xây dựng nghĩa tình sắt son

Việc nhà, việc Hội vẹn tròn

“Đoàn kết – Trách nhiệm” hương còn bay xa

Khó khăn, gian khổ vượt qua

Chung tay góp sức chúng ta một lòng.

Tác giả: Bùi Minh