Thứ tư, 20/05/2020 | 14:36

Từ truyền thống hào hùng đến niềm tin trọn vẹn

Đầu năm 1945, tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, phe Đồng minh liên tục giành thắng lợi đã tác động tích cực đối với cách mạng Việt Nam. Phong trào kháng Nhật, cứu nước dấy lên mạnh mẽ bằng hình thức kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị. Đêm 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1, hiệu triệu toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên đấu tranh, giành chính quyền ở khắp các địa phương trong cả nước. Sáng ngày 19/8 hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội, với sự bảo vệ của Thanh niên tự vệ. Để bảo vệ nhân dân, bảo vệ chính quyền mới được thành lập, các địa phương đều lập ra một lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Lực lượng này mang nhiều tên gọi khác nhau, như: Sở Liêm phóng (ở Bắc Bộ), Sở Trinh sát (ở Trung bộ), Quốc gia tự vệ cuộc (ở Nam bộ). Đó chính là tiền thân của lực lượng Công an ngày nay, và ngày 19/8 được xác định là Ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam.

Ảnh tư liệu

Ngay sau khi Cách mạng Tháng 8/1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, chính quyền cách mạng và lực lượng Công an bước đầu gặp muôn vàn những khó khăn, thử thách mới. Bọn Quốc dân đảng đã xúc tiến kế hoạch đảo chính hòng lật đổ chính quyền cách mạng, lập chính quyền làm tay sai cho Pháp. Lực lượng An ninh vừa mới ra đời, quân số ít, nghiệp vụ còn non yếu nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường, được nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ và khéo vận dụng luật pháp nên đã khám phá và bắt thành công hơn 20 tên Quốc dân đảng và thu nhiều truyền đơn, tài liệu. Nhờ đó, ta đã mở cuộc trấn áp tất cả các trụ sở công khai và bí mật của Quốc dân đảng; đồng thời, mở một cuộc triển lãm về tội ác của chúng tại nhà số 7, phố Ôn Như Hầu, hàng vạn đồng bào ở Hà Nội đến xem, nhận rõ bộ mặt quốc gia giả hiệu của Quốc dân đảng. Cuộc tổng trấn áp Quốc dân đảng thắng lợi. Đây là chiến công vang dội, là một mốc lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, thoát khỏi tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Công an nhân dân đã kề vai, sát cánh với Quân đội nhân dân giữ vững an ninh, trật tự vùng tự do, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Ðảng, Nhà nước, căn cứ địa kháng chiến. Lực lượng Công an còn trực tiếp chiến đấu, phá tề, trừ gian, diệt ác, cùng toàn Ðảng, toàn dân giành thắng lợi liên tiếp, mà đỉnh cao là chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiệm vụ của Công an nhân dân được xác định rõ hơn với ba chức năng cơ bản là: tham mưu, quản lý nhà nước và trực tiếp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự. Theo đó, lực lượng Công an ngày càng phát triển và đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở miền bắc; đồng thời, kiên cường bám đất, bám dân, diệt ác, phá kìm, đấu tranh làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián điệp, các hoạt động "bình định", "chiêu hồi" của địch; bảo vệ các phong trào cách mạng của quần chúng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mặc dù đất nước hòa bình, thống nhất, song những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội vẫn diễn ra. Vì thế, lực lượng Công an nhân dân không một ngày ngơi nghỉ tiếp tục nêu cao tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" truy quét, vô hiệu hóa nhiều tổ chức phản động, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị của đất nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, Công an nhân dân đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Ðảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, lực lượng Công an còn đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí, v.v.

Với những thành tích xuất sắc đó, lực lượng Công an đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, danh hiệu cao quý. Song một phần thưởng cao quý khác mà lực lượng Công an nhân dân nhận được là niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Niềm tin đó trước hết là niềm tin vào lực lượng vũ trang của Đảng, với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Niềm tin đó còn được tạo nên bởi đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, những cán bộ, chiến sĩ công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, ngày đêm vất vả gìn giữ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Các cá nhân, tổ chức phản động, thù địch vẫn đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta, nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN; những cám dỗ, tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường vẫn tác động hằng ngày, hằng giờ vào tư tưởng, đời sống của cán bộ, chiến sĩ Công an. Tình hình đó đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân những yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải luôn nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đặc biệt là, trong điều kiện tình hình xã hội còn nhiều phức tạp, nhiều cám dỗ,… thì cùng với giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống “ Trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và thấm nhuần 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực sự coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho người chiến sĩ Công an. Trên cơ sở đó, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phải thấy rằng, đại đa số cán bộ, chiến sĩ Công an có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ, bảo vệ tài sản XHCN, tính mạng và tài sản của nhân dân, nhiều đồng chí đã trở thành tấm gương sáng ngời của chũ nghĩa anh hùng cách mạng v.v. Tuy nhiên, trước những tiêu cực, cám dỗ từ đời sống trong nền kinh tế thị trường, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để sách nhiễu nhân dân, thu vén vật chất, làm giảm lòng tin của nhân dân. Nhưng theo tôi, đó chỉ là một bộ phận nhỏ “con sâu bỏ dầu nồi canh” mà thôi.

Trong bối cảnh đất nước hòa bình, nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân vẫn đối mặt với “kẻ thù”. Nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh, đổ máu, vẫn phải xa nhà, vợ con…Tôi cứ hình dung đường phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như những thành phố, thị xã khác,… nếu một ngày không có các đồng chí Công an thì sẽ ra sao? Chắc chắn là giao thông sẽ lộn xộn, nhiều điểm ùn tắc “không lối thoát”. Hằng ngày đi làm, nhìn các đồng chí Cảnh sát giao thông đứng ngoài đường, dưới cái nắng 38 -40 độ tôi thực sự xúc động. Ngược lại, thật buồn cho một số người tham gia giao thông, ý thức tự giác còn quá thấp; mặc dù ngã tư có đèn xanh, đèn đỏ đấy, nhưng nếu không có các đồng chí Công an là vượt đèn đỏ, thậm chí là “vượt tập thể”. Là một Cựu chiến binh Việt Nam, tôi muốn bày tỏ lòng cảm phục, niềm tin và sự chia sẻ những khó khăn, vất vả đối với lực lượng Công an – “Thanh bảo kiếm” của Đảng và Nhà nước ta./.

Đại tá Trần Đình Đích

Bài phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh tại buổi gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Da cam Việt Nam nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2021), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí Da cam Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đã có bài phát biểu động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Tạp chí. Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội.

Một số hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021)

Quán triệt và thực hiện Công văn số 12440-CV/VPTW, ngày 01/7/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về Thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Về hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam, thời gian qua Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đã đẩy mạnh hoạt động và đạt nhiều kết quả quan trọng.