Nỗ lực vượt khó, xây dựng Nậm Pồ giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh

Nậm Pồ là huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, nhưng với sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy nội lực, trí tuệ, không ngừng nỗ lực vươn lên để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới ngày càng vững chắc.