Thứ năm, 31/12/2020 | 16:06

Cơ quan Trung ương Hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 31/12/2020, Cơ quan Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch và toàn thể cán bộ, nhân viên các ban và đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Bùi Hữu Quê, Chánh Văn phòng đọc dự thảo Báo cáo tổng kết. Dự thảo Báo cáo nêu rõ: Năm 2020, hoạt động của Hội bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh Covid-19, bão lũ ở các tỉnh miền Trung và sự biến động về tổ chức hội ở các cấp, song Cơ quan Trung ương Hội đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch, chương trình, mục tiêu đề ra. Các ban và đơn vị trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Nổi bật là việc chỉ đạo các cấp hội xây dựng, củng cố tổ chức hội; vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; thực hiện tốt các nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời ủng hộ giúp đỡ nạn nhân các vùng bị bão lụt,…

Các ý kiến đóng góp đã phân tích làm rõ hơn những kết quả đạt được; đồng thời lưu ý năm 2021 cần tăng cường phối hợp với các tổ chức đã ký kết phối hợp, như: Đoàn Thanh Niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Doanh nghiệp trẻ,… Chú trọng xây dựng, củng cố cơ sở vật chất sẵn sàng tham gia các hội nghị, hội thảo trực tuyến ở trong nước và quốc tế...

Kết luật Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh nêu rõ: Năm 2020 nhiều hoạt động đã chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp, trực tuyến, song vẫn đạt kết quả tốt. Đặc biệt, Trung ương Hội đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành cơ bản việc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT của Ban Bí thư Trung ương Đảng; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị ở 52 tỉnh, thành phố; nhiệm vụ đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân cũng được triển khai tích cực, phù hợp với tình hình mới... Qua đó, đã khẳng định vị trí, vai trò của Trung ương Hội đối với việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NNCĐDC, làm cho Đảng, Nhà nước thấy rõ hoạt động của Hội cũng như vấn đề quan trọng của việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều do thiên tai, dịch bệnh, song công tác vận động nguồn lực vẫn đạt kết quả cao; các cấp hội đã vận động được hơn 370 tỷ, trong đó Trung ương Hội vận động được: 10.660.597.340 đ.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch nhấn mạnh cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo và thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. Trong xây dựng Cơ quan, cần chú trọng xây dựng xây dựng các tổ chức Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ vững mạnh, làm cơ sở xây dựng Cơ quan Trung ương Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các tập thể nhận Bằng khen năm 2020

Các cá nhân nhận Bằng khen năm 2020

Hội nghị đã trao tặng 4 bằng khen cho tập thể (Ban Đối ngoại, ban Tổ chức – Chính sách, Tạp chí Da cam Việt Nam và Trung tâm bảo trợ xã hội NNCĐDC) và 12 cá nhân./.

Mạnh Dũng