Thứ ba, 17/08/2021 | 14:33

Bài thuyết trình của Giáo sư-bác sĩ Nguyễn thị Ngọc Phượng về “Ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin đối với sức khỏe sinh sản ở Việt Nam” tại Hội thảo về chất độc da cam ở Việt Nam của Hội Cựu chiến binh vì hòa bình của Mỹ (VFP)

Ngày 13/8, trong khuôn khổ Đại hội hằng năm, Hội Cựu chiến binh vì hòa bình của Mỹ (VFP) đã tổ chức cuộc Hội thảo “Chất độc da cam: Hậu quả kéo dài của cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam” dưới sự điều hành của bà Marjorie Cohn, Giáo sư luật tại Trường Đại học Thomas Jefferson School of Law (TJSL) ở San Diego, California, nguyên Chủ tịch Đoàn Luật sư tiến bộ Mỹ (NLG) . Từ Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư-bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã có bài thuyết trình về “Ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin đối với sức khỏe sinh sản ở Việt Nam”. Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung bài thuyết trình.