Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Sáng nay 20/11, Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao 90,06%. Theo đó, Bộ luật Lao động được thông qua có 17 chương, 220 điều, đã thể hiện được 10 điểm mới chủ yếu đối với người lao động và 6 điểm mới chủ yếu đối với người sử dụng lao động.

Tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Ngày 16/10/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Mục đích nhằm sửa đổi một cách toàn diện, tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Pháp lệnh.

Xây dựng tổ chức hội trong tình hình mới

Ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được thành lập (tên tiếng Anh: Vietnam Association for Victimes of Arange/dioxin, viết tắt: VAVA). Hội được xác định “là một tổ chức xã hội đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao” (Thông báo Kết luận số 292-TB/TW ngày 18/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng).