Toàn bộ số tiền quà thành tiền là 1 tỷ 253 triệu đồng; trong đó quà của các huyện, thị, thành Hội là 1.249 suất, thành tiền 554,05 triệu đồng; quà của các Hội cấp cơ sở là 1.033 suất, thành tiền 310 triệu đồng; quà của các cấp chính quyền huyện, thị xã, thành phố trao tặng 522 suất, thành tiền 191,65 triệu đồng; quà của tổ chức hội phối hợp với các đoàn thể, tổ chức, cá nhân hảo tâm trao tặng là 306 suất, thành tiền 107,3 triệu đồng; quà của Tỉnh hội trao tặng 140 suất, thành tiền là 90 triệu đồng.

Gia Lai: Trao quà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Số quà được trao tặng cho nạn nhân chất độc da cam đã góp phần lan tỏa nghĩa tình, ấm áp, giúp nạn nhân và gia đình thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023 vui tươi, đầm ấm.

Lan Anh - Tỉnh hội Gia Lai