• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
Bà Phú hết lòng vì nạn nhân

Bà Phú hết lòng vì nạn nhân

Bà Trần Thị Phú sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha của bà là Chủ tịch xã. Năm 1966, trong khi bám địa bàn đánh giặc Mỹ, người cha đã hy sinh. Gia đình có 5 anh chị em, ...