• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
Hỏi đáp về chế độ, chính sách

Hỏi đáp về chế độ, chính sách

Trong thời gian qua, nhiều bạn đọc có thư gửi Tòa soạn Tạp chí Da cam Việt Nam về chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Tạp chí Da cam Việt Nam đã trả lời trong ...