• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
Những điểm mới về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta. Đó là chính sách đặc biệt, ưu tiên những đối tượng đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; được điều chỉnh phù hợp để ...
Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công

Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ...
Tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt trợ giúp xã hội

Tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt trợ giúp xã hội

Thời gian qua, các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp, phát huy sức mạnh cộng đồng cùng tham gia chăm sóc, giám sát thực hiện chính sách, chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Với những việc làm thiết thực từ tỉnh đến cơ sở đã giúp đối tượng bảo trợ xã hội ...
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về năm luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về năm luật vừa được Quốc hội thông qua

Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có ...

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định gồm 8 chương, 185 điều, quy định chi tiết về việc công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách ...
Hà Tĩnh: Vùng văn hóa độc đáo đất Nghi Xuân  

Hà Tĩnh: Vùng văn hóa độc đáo đất Nghi Xuân  

Nhắc đến Nghi Xuân của Hà Tĩnh, người ta nghĩ ngay đó là quê hương đại thi hào Nguyễn Du nổi tiếng với truyện Kiều một thuở. Miền đất địa linh nhân kiệt nằm trong thế tam hợp châu tuần của núi, sông và biển, tạo nên một vùng quê non nước hữu tình, có nhiều danh thắng và di tích lịch sử văn hóa.