Theo đó, mẹ Nguyễn Thị Ý (SN 1899, ở xã Sơn Mỹ nay là xã Tân Mỹ Hà), sinh ra được 10 người con, trong đó 2 người con Hồ Ký và Hồ Văn Liệt anh dũng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Năm 1969, do tuổi cao sức yếu, mẹ Nguyễn Thị Ý qua đời, hưởng thọ 70 tuổi.

Mẹ Nguyễn Thị Ba (SN 1893 ở xã Sơn Mỹ nay là xã Tân Mỹ Hà) sinh được 8 người con, trong đó có 2 con là liệt sỹ anh dũng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc là LS. Trần Sum và LS.Trần Đại Đồng. Năm 1963, do tuổi cao sức yếu, mẹ Nguyễn Thị Ba qua đời, hưởng thọ 70 tuổi.

Với những hy sinh mất mát và công lao đóng góp của các mẹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Ba và mẹ Nguyễn Thị Ý.

Được biết, đến nay huyện Hương Sơn có 226 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó 16 mẹ được phong tặng và 210 mẹ được truy tặng.

Hiện huyện Hương Sơn có 4 mẹ VNAH còn sống, đang được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.

Theo Dân Sinh