Hội thành phố Thái Nguyên biểu dương tập thể, cá nhân hội viên tiêu biểu năm 2022
Lãnh đạo Thành hội trao phần thưởng thi đua cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Thời gian qua, các xã, phường trong thành phố thực hiện tốt phong trào thi đua, Phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Nhiều tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhiều năm liên tục như: Hội phường Cam Giá, phường Phan Đình Phùng, Phường Túc Duyên, Quán Triều, Tân Thịnh, Tân Lập, Đồng Bẩm, xã Quyết thắng, xã Sơn Cẩm và xã Phúc Xuân.

Nhiều cán bộ, gia đình hội viên đã khắc phục hoàn cảnh khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng, như ông Hoàng Văn Tư (80 tuổi ở xã Sơn Cẩm), là một Chủ tịch Hội được lãnh đạo địa phương, nhân dân, hội viên tin cậy; Ông Lê Đình Việt, hội viên ở xã Phúc Trìu, là thương binh ¼, nạn nhân chất độc da cam nhưng vẫn tích cực tham gia công tác Hội, ông có nhiều việc làm thiết thực như đi đầu trong làm đường giao thông, thủy lợi, đường điện ở địa phương, hướng dẫn con cháu trồng chè, trồng cây ăn quả để có thu nhập cao; ông Trần Văn Dậu, 79 tuổi ở phường Cam Giá, đã 19 năm làm Bí thư chi bộ được dân yêu dân mến, trong phong trào xây dựng nông thôn mới ông đã vận động nhân dân hiến 1.650 m2 đất làm đường bê tông, gia đình ông đã đóng góp 40 triệu đồng để xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch đẹp…

Hội nghị đã trao giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Lưu Sỹ Mùi - Tỉnh hội Thái Nguyên