Ngành Thuế Nghệ An - Những ghi dấu tháng năm
  1. Trung tâm điều hành Hóa đơn điện tử Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Theo đó, tổng số thu toàn Cục Thuế trong tháng 05/2022 là 1.477 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất là 490 tỷ đồng), bằng 72% so với cùng kỳ tháng 05/2021. Lũy kế 05 tháng là 7.863 tỷ đồng, bằng 57% dự toán và bằng 100% so với cùng kỳ. Số thu tháng 05/2022 vượt 77 tỷ đồng so với dự kiến xây dựng từ đầu tháng (dự kiến 1.400 tỷ đồng). Trong đó có 08 khoản thu đạt cao hơn so với tháng 5/2021 là: DNNN TW (100%), DN có vốn ĐTNN (117%), CTN DV NQD (125%), Thuế SDĐ PNN (136%), Thuế TNCN (215%), Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (134%), Cổ tức (152%), Hoa lợi công sản (183%). So với lũy kế 5 tháng năm 2021, có 09 khoản thu đạt cao hơn: DNNN TW (108%), DNNN ĐP (107%), CTN DV NQD (103%), Thuế SDĐ PNN (152%), Phí lệ phí (112%), LPTB (100%), Thuế TNCN (166%), Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (213%), Hoa lợi công sản (116%)...

Bên cạnh những chủ trương chung, để hoàn thành nhiệm vụ, ngành Thuế Nghệ An đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Thuế và đạt được chỉ tiêu được giao. Thời gian qua, ngành Thuế tỉnh làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo nghiệp vụ. Cụ thể: Tham gia góp ý về sửa đổi, bổ sung quy định thu phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Cung cấp số liệu phục vụ biên soạn chỉ số Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) sơ bộ quý I, ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2022; Tổng hợp sản lượng tài nguyên khai thác gửi Sở Tài nguyên Môi trường và UBND tỉnh; Cho ý kiến chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 34 hồ sơ dự án gửi Sở Kế hoạch Đầu tư và Thẩm định hồ sơ hoàn thuế, miễn tiền thuê đất, văn bản trả lời chính sách theo quy định. Ngành Thuế thay đổi mạnh mẽ phương thức phục vụ trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong việc thực hiện cải cách; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế.

Ngành Thuế Nghệ An - Những ghi dấu tháng năm
  1. Cán bộ Phòng Kê khai giải quyết hỗ trợ kê khai thuế tại Cục Thuế Nghệ An

Đặc biệt là công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được quan tâm; đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình, phương tiện thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến chính sách thuế; tập trung tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT); thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Cục Thuế. Tính đến ngày 31/05/2022, tỷ lệ người nộp thuế đăng ký sử dụng HĐĐT trên toàn tỉnh đạt 91,4% kế hoạch; quyết tâm để đến hết tháng 6/2022 toàn bộ người nộp thuế sử dụng HĐĐT. Ngành thường xuyên cho đăng tải thông tin về các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp không tồn tại trụ sở đã đăng ký, các doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn và các văn bản trả lời, hướng dẫn cho người nộp thuế lên Website của Cục Thuế. Cục Thuế tỉnh đã thực hiện thông báo tới các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT trên địa bàn tỉnh về việc triển khai HĐĐT để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; rà soát phân loại người nộp thuế trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định để tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế áp dụng…

Trong công tác quản lý hộ kinh doanh, các khoản thu khác, Cục Thuế Nghệ An tập trung triển khai các nhiệm vụ thực hiện chương trình chống thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Tích cực triển khai các giải pháp chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1381/TCT-DNNCN ngày 28/04/2022… Mặt khác, trong tháng 5 Cục Thuế đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo Kế hoạch đã được phê duyệt và tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có độ rủi ro cao; qua đó nắm bắt thông tin, phân tích hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp; đánh giá, lượng hóa mức độ rủi ro về thuế của các đơn vị; đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan Thuế… phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý của ngành.

Phát huy những kết quả đạt được, tháng 6 năm 2022, toàn ngành Thuế Nghệ An tập trung đẩy mạnh công tác thu NSNN; phấn đấu số thu NSNN trong tháng của toàn tỉnh đạt tối thiểu 1.300 tỷ đồng; Tiếp tục triển khai các nội dung chống thất thu về thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản, khoáng sản; Phối hợp với các đơn vị đôn đốc các doanh nghiệp chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế; trong đó tập trung tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT, nhằm triển khai công tác này theo đúng lộ trình của Tổng cục Thuế.

Ngành Thuế Nghệ An đã và đang thể hiện quyết tâm lớn để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.