Cây cầu bắc qua quá khứ

Cuộc đấu tranh đòi lại công lý cho các nạn nhân da cam không chỉ là của riêng Chính phủ và nhân dân Việt Nam, mà cũng là quan điểm của những người đã từng bên kia chiến tuyến.

Tòa án Mỹ cần công bằng với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Đất nước Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cách xa nhau hơn nửa vòng trái đất. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ đã có mối quan hệ giao thương, hòa hiếu với nhau từ lâu, nhân dân Mỹ thấu hiểu, cảm phục truyền thống hơn bốn ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam.

Sau phán quyết về vụ kiện monsanto - thách thức và cơ hội cho nạn nhân CĐDC Việt Nam

Vì công bằng xã hội, con đường đi đến công lý của nạn nhân vẫn được tiếp tục, đến nay đã bước sang năm thứ 15 (2004-2018). Cuộc trường chinh của nạn nhân chất độc da cam lúc thăng, lúc trầm trong các hoàn cảnh kinh tế, chính trị, quan hệ xã hội và đối ngoại khác nhau. Nhưng rõ ràng, dư luận xã hội trong nước và quốc tế và ngay cả chính phủ Mỹ cũng đã thừa nhận tác hại của chất độc da cam sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam là nghiêm trọng, tác động đến môi trường, sinh thái và sức khỏe con người Việt Nam.