Tham dự buổi làm việc còn có ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện các ngành Lao động Thương binh & Xã hội, Tài chính, Nội vụ, Hội Chữ thập đỏ và một số ban của Tỉnh ủy có liên quan. Các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch các Hội cấp huyện, thị xã, thành phố Huế cũng được mời tham dự.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm việc với lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh
Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Phan Ngọc Thọ sau khi nghe báo cáo về quá trình hoạt động của Hội các cấp kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay; những công việc đã triển khai, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 và những kiến nghị, đề xuất cho hoạt động của Hội các cấp ngày càng hiệu quả; ý kiến tham gia của các thành viên dự buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận: Thường trực Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực của các cấp Hội trong quá trình hoạt động, Hội luôn thể hiện rõ quan điểm hướng về nạn nhân chất độc da cam.

Các cấp Hội cần xây dựng một kế hoạch dài hạn cho cả nhiệm kỳ và chi tiết cho từng giai đoạn. Bảo đảm hoạt động của Hội luôn sâu sát với cơ sở và hội viên. Tích cực phát hiện, xây dựng những gương điển hình vượt khó, khai thác các mô hình sáng tạo, làm ăn hiệu quả trong số các NNCĐDC để nhân rộng. Phối hợp chặt chẽ với sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ và các ban, ngành liên quan để có tiếng nói chung trong việc tìm nguồn tài trợ giúp đỡ nạn nhân và gia đình họ cả về tinh thần và vật chất.

Các cấp Hội cần quán triệt đầy đủ chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và Trung ương Hội về công tác Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đặc biệt chú trọng công tác nhân sự, bảo đảm BCH mới có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, cơ cấu hợp lý và phải có sự kế thừa.

Các ý kiến phát biểu của đại diện các abn, ngành rất thực tế, phù hợp với tình hình địa phương nên các cấp Hội tiếp thu để có đề xuất cụ thể cho cấp ủy Đảng, Chính quyền cùng cấp.

Các cấp Hội tiếp tục mở rộng mạng lưới hội viên nhất là những NNCĐDC đang tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội các cấp.

Trước mắt vẫn giữ nguyên mô hình hệ thống tổ chức các cấp Hội hiện nay để duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả. Giao Hội Chữ thập đỏ cùng Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh nghiên cứu, thống nhất việc quản lý Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam để phát huy hiệu quả trong việc huy động, sử dụng. Thường trực tỉnh ủy sẽ bàn với UBND tỉnh để dành một khoản kinh phí từ ngân sách để làm nguồn cho các gia đình NNCĐDC vay làm vốn xoay vòng trong 2- 3 năm với lãi suất 0% năm.

Sở Nội vụ nghiên cứu QĐ40/2014-QĐUB ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh để có đề xuất cụ thể về phụ cấp chức vụ đối với các chức danh PCT hội và những người chưa phải là cán bộ hưu trí nhưng đang là Chủ tịch Hội cấp huyện phù hợp với quy định hiện hành và thực tế của địa phương.

Đây là buổi làm việc đầu tiên của đại diện Thường trực Tỉnh ủy với Hội NNCĐDC/đioxin các cấp của tỉnh, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động của các cấp Hội NNCĐDC/dioxin một cách toàn diện.

Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ, là cơ sở để các ban, ngành Hội NNCĐDC/dioxin các cấp phối hợp cùng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, góp phần tích cực vào công cuộc khắc phục thảm họa da cam trên địa bàn tỉnh và chăm sóc tốt hơn NNCĐDC.

Nguyễn Hữu Quyết

PCT Hội tỉnh Thừa Thiên Huế