Ngày 17-5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, đề ra Nghị quyết lãnh đạo Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hệ thống Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh đã tổ thực hiện hoàn thành nhiều hoạt động như tiếp nhận các nguồn lực đóng góp được trên 6,5 tỷ đồng. Qua đó, các cấp hội đã sử dụng gần 6,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động: chăm sóc nạn nhân, xây nhà ở, hỗ trợ vốn sản xuất và vật nuôi, tặng quà, thực hiện trợ cấp thường xuyên hằng tháng, trợ cấp khó khăn và thăm ốm, tặng máy tính bảng cho con, em nạn nhân là người khuyết tật bán vé số.

Cũng trong Hội nghị này, đại biểu tham dự hội nghị cũng tiến hành đóng góp ý kiến đối với Dự thảo văn kiện của Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -2027. Đồng thời, cho ý kiến về công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ mới, biểu quyết phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội... Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -2027 (Dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7-2022).

Đại biểu giơ tay biểu quyết, thông qua Nghị quyết

Nguyễn Thị Hiên - Tỉnh hội Đồng Nai