Để có được kết qủa đó, Ban Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Tân Bình đã phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách từng phường phối hợp với Đảng ủy, UBND và chuyên trách Lao động –Thương binh và Xã hội ở 15 phường, tiến hành rà soát, nắm lại số lượng NNCĐDC, tình hình đời sống của từng gia đình nạn nhân, giới thiệu về Điều lệ Hội, tuyên truyền, vận động nạn nhân đăng ký vào hội. Qua khảo sát, quận Tân Bình hiện có 482 NNCĐDC và 44 cháu là con của nạn nhân đang được hưởng chế độ của Nhà nước. Đã kết nạp được 392 nạn nhân vào là hội viên của Hội.

Thường trực Quận hội phối hợp với Đảng ủy, UBND các phường thực hiện các quy trình về giới thiệu và đề xuất nhân sự Ban Chấp hành lâm thời Chi hội, Tổ hội ở phường, chuẩn bị cho công tác tổ chức và nguồn lực để tiến hành hội nghị thành lập.

Để từng phường thực hiện đúng kế hoạch, Thường trực, Thường vụ Quận hội đã xây dựng các văn bản có tính pháp lý và định hướng giúp Ban Chấp hành lâm thời làm tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tổ chức hội nghị.

Do được chuẩn bị tốt nên chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 3 đến cuối tháng 9/2022 lần lượt các phường đã tổ chức thành công Hội nghị thành lập Chi hội, Tổ hội. Hiện nay, 15/15 phường của quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã có tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin và đi vào hoạt động. Với việc có đủ tổ chức Hội ở 100% phường hy vọng công tác Hội sẽ được duy trì hoạt động để giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân ngày một tốt hơn./.

Một số hình ảnh hoạt động

Quận Tân Bình: Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở 100% số phường

Quận Tân Bình: Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở 100% số phường

Ngọc Lan-Quận hội Tân Bình