• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là Quỹ Bảo vệ môi trường quốc gia, là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành lập theo Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ, được tổ chức và hoạt động theo Quyết số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có chức năng cho vay lãi suất ưu đãi, tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Chính sách cho vay ưu đãi hiện hành của Quỹ như sau:

Thời gian vay: tối đa 10 năm.

Lãi suất vay năm 2024: 2,6%/năm và 3,6%/năm (Cố định trong suốt thời gian vay).

Thời gian ân hạn: tối đa 2 năm

Đối tượng cho vay: Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư bảo vệ môi trường thuộc các lĩnh vực sau:

            1. Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải bao gồm:

- Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn (rác thải);

- Thu gom chất thải rắn (rác thải);

- Thu gom, xử lý nước thải;

- Tái chế hoặc tái sử dụng chất thải.

2. Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, bao gồm:

- Cung cấp công nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng, công nghệ tiết kiệm năng lượng được đánh giá hoặc thẩm định hoặc có ý kiến theo quy định của pháp luât về chuyển giao công nghệ;

- Cung cấp dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt; đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt; dịch vụ quan trắc môi trường xung quanh;

- Sản xuất năng lượng sạch; năng lượng tái tạo; thiết bị quan trắc môi trường.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cũng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các lĩnh vực khác được quy định tại Phụ lục XXX danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

Để biết thêm chi tiết, Quý Đơn vị vui lòng liên hệ:

QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6 – Tòa nhà NXB Bản đồ, 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024.62542736; 024.39429734. Website:https://vepf.vn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác