Sáu tháng đầu năm 2022, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác Hội năm 2022 tại 8 xã, phường gồm: xã Nghĩa Dõng, các phường Trần Phú, Nguyễn Nghiêm, Trương Quang Trọng, Trần Hưng Đạo, Nghĩa Dũng, Tịnh Kỳ và phường Tịnh Hòa.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tham mưu thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW và kết quả thực hiện các hoạt động chuyên môn của Hội năm 2021 và một số hoạt động của năm 2022.

Qua kiểm tra các đơn vị đều tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo việc củng cố tổ chức Hội, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng làm việc chung với các Hội đặc thù, có tủ, bàn làm việc riêng cho từng Hội; phụ cấp hàng tháng cho Chủ tịch Hội đã ổn định. Năm 2021, các đơn vị đều được hỗ trợ kinh phí hoạt động thấp nhất là 2 triệu đồng, cao nhất là 5 triệu đồng. Các đơn vị đã duy trì triển khai các hoạt động Hội có kết quả; có sổ sách theo dõi cụ thể (danh sách quản lý các đối tượng nạn nhân, danh sách hội viên; sổ theo dõi thu, chi quỹ nạn nhân rõ ràng và đúng quy định), kết quả hoạt động Hội được lãnh đạo cấp ủy, UBND ghi nhận đánh giá tốt.

Thành hội Quảng Ngãi kiểm tra, giám sát 8 xã, phường

Bên cạnh kết quả đạt được, một số Hội còn khó khăn, những tồn tại đó là: Năm 2021 một số xã, phường được phân bổ kinh phí chậm, nguyên nhân chính là chưa chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động báo cáo UBND ngay từ đầu năm, nên UBND phân cấp kinh phí chậm. Năm 2022, một số đơn vị chưa được phân bổ kinh phí hoạt động; một số đơn vị triển khai điều tra, rà soát nạn nhân và lập hồ sơ cháu, chắt người hoạt động kháng chiến và con, cháu dân thường bị ảnh hưởng chất độc hóa học gửi về Tỉnh hội còn chậm, nguyên nhân chủ yếu là do bị ảnh hưởng dịch Covid-19; có đơn vị sổ sách thu chi quỹ nạn nhân còn lẫn lộn với quỹ Hội… Sau kiểm tra, Thường trực Hội đã kết luận và góp ý trực tiếp cho từng đơn vị rút kinh nghiệm.

Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của của các cấp Hội, thông qua kiểm tra, giám sát nhằm củng cố, xây dựng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các xã, phường hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội, góp phần đưa công tác Hội ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả, chất lượng./.

Tin, ảnh: Xuân Thương