• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCĐDC Thị Xã Thái Hòa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2023

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thị Xã Thái Hòa, Nghệ An, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết chỉ thị của Cấp ủy Đảng, chính quyền, gắn với nhiệm vụ của của các cấp Hội cơ sở. Tiếp tục tham mưu cho các Cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể, các Hội cơ sở tiếp tục quán triệt chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục giải quyết hậu quả chất độc hóa học, nâng cao hiệu quả công tác hội.

Ông Cao Viết Mạo, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thị Xã Thái Hòa

Làm tốt công tác tuyên truyền về thảm họa da cam Việt Nam trong nhân dân. Tổ chức tốt kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam Việt Nam.Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng, trong hội viên, đặc biệt các đồng chí chủ tịch, Phó chủ tịch và Ban chấp hành cơ sở, đây là nhiệm vụ trong tâm. Các đồng chí trong Ban chấp hành Hội cơ sở, Hội thị xã phải quán triệt sâu các nội dung, chỉ tiêu thi đua của Tỉnh Hội. Tập tung xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, tăng cường lãnh đạo tư tưởng với phương châm (Đoàn kết – tình thương và trách nhiệm). Các cấp hội cơ sở nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình nạn nhân, hoàn cảnh bệnh tật của từng nạn nhân. Luôn duy trì mối quan hệ thân tiện trên, dưới với các cấp lãnh đạo cũng như các cơ quan, đoàn thể trong thị xã cũng như các xã phường.Thường trực Hội thị xã kiểm tra toàn diện từ 1 – 2 cơ sở, tổ chức xã Nghĩa Mỹ và Hội Đông Hiếu. Thời gian kiểm tra vào trung tuần tháng 9 hoặc tháng 10, trước khi kiểm tra báo trước 7 ngày. Quan tâm chỉ đạo 2 mô hình sản xuất giỏi. Quang Tiến mô hình nuôi ong có sức khỏe thu nhập cao một năm trên 150 triệu đồng đó là Ông Lê Đình Đạt, phường Quang Tiến. Nghĩa Mỹ 1 mô hình sản xuất mộc tiện con tiện. Các cụ cao tuổi nêu gương điển hình con cháu học tập. Nếu có chủ trương vận động xây dựng quỹ hội. Thường trực có trách nhiệm làm các thủ tục sớm, chặt chẽ,các xã phường phải thu đúng chỉ tiêu bảo đạm thời gian trong 2 tháng. Tập trung lãnh đạo Đại hội nhiệm kỳ III,bảo đảm đúng nguyên tắc,dân chủ, chú trọng bảo đạm công tác nhân sự tốt nhất. Đại hội cơ sở các xã phường trong các tháng 4 – 5 – 6 năm 2023. Đại hội thị xã dự kiến vào tháng 10 năm 2023.

Trên địa bàn có 110 con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Ông Cao Viết Mạo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thị Xã Thái Hòa cho biết nạn nhân cách đây một nhiệm kỳ có 220 người quá trình đã mất còn 180 nạn nhân, thế hệ trực tiếp chiếm tỷ lệ trên 70 người trực tiếp nhiểm chất độc hóa học Dioxin, 110 con nạn nhân nhiểm chất độc hóa học và có 8 tổ chức hội cơ sở xã phường hằng năm hoạt động tình thương, trách nhiệm trên hết, một quý họp ban chấp hành, trong một năm có sơ kết tổng kết công tác hội, tổ chức khen thưởng và kỷ niệm ngày thảm họa da cam Việt Nam, tổ chức đi tham quan chiến trường xưa, tham quan khu vực phía Bắc, thường vào ngày 10/8 kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, nhân dân và các cơ quan tổ chức hưởng ứng triệt để, các cơ quan tổ chức thị xã tỷ lệ ít chiếm phần hạn chế. Cuộc sống nạn nhân gặp nhiều vất vả,khó khăn, phụ cấp con của nạn nhân quá thấp có trên 3 gia đình nạn nhân nằm trong hộ nghèo.tổ chức hộ đã trực tiệp tặng quà cho nạn nhân với số tiền ít ỏi 300 ngàn một nạn nhân nhưng thể hiện sự quan tâm kịp thời. Các nạn nhân, tổ chức đoàn thể, nhân dân rất tin tưởng chủ trương hội, tinh thần đoàn kết cao, tổ chức xây dựng hội vững mạnh. Các chủ trương, chính sách đước các cấp quan tâm kịp thời cho nạn nhân nhất là dịp tết, hay ngày lễ. Các tổ chức doanh nghiệp. kiến nghị các lãnh đạo cấp chính quyền thạm dự nắm tâm tư nguyện vọng nạn nhân. Không hạn chế dịp góp quỹ xóa tận cùng nghèo của tận cùng nghèo nạn nhân, đau khổ tận cùng đau khổ nạn nhân. Các tổ chức quan tâm hơn nữa chăm lo sức khỏe nạn nhân. Các nạn nhân trực tiếp tham gia chiến trường phụ cấp ít ỏi, khi đi khám chữa bệnh còn thấp, các đồng chí không có khả năng để đi xác nhân giấy tờ quá khó vì điều kiện kinh tế.

Bảo Sơn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác